ЗВІТИ

Про результати внутрішньої оцінки корупційних ризиків у діяльності
Тернопільського обласного виробничо-торгового аптечного об’єднання  за 2020 рік

Тернопільське обласне виробничо-торгове аптечне об’єднання наказом від 29 січня 2021 року № 19-В Про затвердження Антикорупційної програми Тернопільського обласного виробничо-торгового аптечного об’єднання на 2021-2023 роки, комісії з оцінки корупційних ризиків та моніторингу виконання Антикорупційної програми у Тернопільському обласному виробничо-торговому аптечному об’єднанні та призначення Уповноваженого з реалізації Антикорупційної програми Тернопільського обласного виробничо-торгового аптечного об’єднання» затвердила антикорупційну програму Тернопільського обласного виробничо-торгового аптечного об’єднання на 2021-2023 роки. Відповідно до антикорупційної програми Тернопільської обласної ради на 2021-2023 роки, Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади, затвердженої рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 02 грудня 2016 року № 126, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 28 грудня 2016 року за № 1718/29848, ідентифіковано корупційні ризики в діяльності Тернопільського обласного виробничо-торгового аптечного об’єднання, здійснено оцінку корупційних ризиків у діяльності Тернопільського обласного виробничо-торгового аптечного об’єднання  за 2020 рік.

При ідентифікації корупційних ризиків у діяльності Тернопільського обласного виробничо-торгового аптечного об’єднання здійснювались вивчення та аналіз організаційної структури Тернопільського обласного виробничо-торгового аптечного об’єднання , положення про структурні підрозділи, Положення про уповноважену особу відповідальну за організацію та проведення спрощених закупівель по Тернопільському обласному виробничо-торговому аптечному об’єднанню, Інструкція з діловодства у Тернопільському обласному виробничо-торговому аптечному об’єднанні.

З урахуванням повноважень, завдань, які передбачені у діяльності  Тернопільського обласного виробничо-торгового аптечного об’єднання, комісія ідентифікувала та оцінила такі корупційні ризики:

  1. Вплив на посадових осіб Тернопільського обласного виробничо-торгового аптечного об’єднання з метою прийняття рішення .
  2. Ймовірна недоброчесність та/або особистий інтерес посадової особи Тернопільського обласного виробничо-торгового аптечного об’єднання під час роботи зі службовими документами, у зв’язку з чим відповідна інформація може бути передана третім особам.
  3. Дискреційні повноваження щодо визначення постачальників товарів робіт та послуг при здійсненні допорогових закупівель.
  4. Поділ предмета закупівлі на частини або зниження його вартості для уникнення проведення закупівлі через програму «ProZorro».
  5. Недоброчесність посадових осіб Тернопільського обласного виробничо-торгового аптечного об’єднання  при заповненні е-декларацій про фінансовий та майновий стан.

На основі проведеної роботи та аналізу інформації комісією ідентифіковано корупційні ризики, здійснено їх формальне визначення та проведено внутрішню  оцінку виявлених корупційних ризиків.

За результатами внутрішньої оцінки корупційних ризиків у діяльності Тернопільського обласного виробничо-торгового аптечного об’єднання  здійснено опис корупційних ризиків, виявлено їх чинники та можливі наслідки корупційного правопорушення, опрацьовано пропозиції щодо заходів із їх усунення.

У результаті проведеної роботи виявлено, ідентифіковано та оцінено 5 корупційних ризиків з низькою пріоритетністю.

Опис ідентифікованих корупційних ризиків у діяльності Тернопільського обласного виробничо-торгового аптечного об’єднання, чинників корупційних ризиків та можливі наслідків корупційного правопорушення чи правопорушення, пов’язаного з корупцією, міститься в додатку 1 до цього звіту.

Пропозиції щодо заходів із усунення виявлених корупційних ризиків та очікувані результати наведено в таблиці згідно з додатком 2 до цього звіту.

Результати оцінки ймовірності виникнення корупційних ризиків наведено в додатку 3 до цього звіту.

Результати оцінки наслідків корупційного правопорушення чи правопорушення, пов’язаного з корупцією, наведено в додатку 4 до цього звіту.

Результати оцінки корупційних ризиків за кількісним рівнем наведено в додатку 5 до цього звіту.

Пріоритетність корупційних ризиків наведено в додатку 6 до цього звіту.

 

Голова комісії з оцінки корупційних ризиків 

та моніторингу виконання антикорупційної

програми Тернопільського обласного 

виробничо-торгового аптечного об’єднання                      К.Ю. Стадник

 

Додаток 1

до звіту за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності
Тернопільського обласного виробничо-торгового аптечного об’єднання

ОПИС

ідентифікованих корупційних ризиків у діяльності Тернопільського обласного виробничо-торгового аптечного об’єднання , чинників корупційних ризиків та можливі наслідки корупційного правопорушення чи правопорушення, пов’язаного з корупцією

Ідентифікований корупційний ризик

Опис ідентифікованого корупційного ризику

Чинники корупційного ризику

Можливі наслідки корупційного правопорушення чи правопорушення, пов’язаного з корупцією

1. Вплив на посадових осіб Тернопільського обласного виробничо-торгового аптечного об’єднання  з метою прийняття рішення .

Упереджене ставлення  посадових осіб Тернопільського обласного виробничо-торгового аптечного об’єднання  до виконання своїх обов’язків з метою прийняття завідомо неправомірних рішень, таких, що відповідають певному приватному інтересу.

Порушення норм етики, непорядність посадової особи Тернопільського обласного виробничо-торгового аптечного об’єднання , слабкий механізм контролю.

Можливість вчинення корупційного правопорушення чи правопорушення, пов’язаного з корупцією.

2. Ймовірна недоброчесність та/або особистий інтерес посадової особи Тернопільського обласного виробничо-торгового аптечного об’єднання  під час роботи зі службовими документами, у зв’язку з чим відповідна інформація може бути передана третім особам.

Поширення службової інформації третім особам посадовою особою Тернопільського обласного виробничо-торгового аптечного об’єднання  може вчинити дії для її розголошення з метою отримання неправомірної вигоди або мати наявність особистого інтересу.

Недостатній рівень роз’яснень щодо роботи зі службовими документами посадовим особам Тернопільського обласного виробничо-торгового аптечного об’єднання.

Можливість вчинення корупційного правопорушення чи правопорушення, пов’язаного з корупцією, притягнення особи до відповідальності.

3. Дискреційні повноваження щодо визначення  постачальників товарів робіт та послуг при здійсненні допорогових закупівель.

Умисне порушення працівниками Тернопільського обласного виробничо-торгового аптечного об’єднання принципів максимальної економії та ефективності під час здійснення зазначених закупівель.

Неналежне виконання працівниками Тернопільського обласного виробничо-торгового аптечного об’єднання  своїх службових повноважень, бажання отримати неправомірну вигоду, навмисне завищення обсягів замовлень для використання надлишку в особистих цілях.

Нераціональне та неефективне використання фінансових ресурсів, збільшення витрат виділених бюджетних коштів.

4. Поділ предмета закупівлі на частини або зниження його вартості для уникнення проведення закупівлі через програму«ProZorro».

Умисний поділ предмета закупівлі на частини або зниження його вартості для уникнення проведення закупівлі через програму «ProZorro».

Приватний інтерес посадової особи Тернопільського обласного виробничо-торгового аптечного об’єднання, недобросовісність виконання посадових обов’язків, порушення норм законодавства.

Неправомірне збагачення, фінансові витрати, підрив авторитету Тернопільського обласного виробничо-торгового аптечного об’єднання .

5. Недоброчесність посадових осіб Тернопільського обласного виробничо-торгового аптечного об’єднання при заповненні е-декларацій про фінансовий та майновий стан.

Внесення недостовірних даних в е-декларацію.

Приховування інформації, особиста вигода.

Притягнення до відповідальності, судові процеси.

 

Голова комісії з оцінки корупційних ризиків

та моніторингу виконання антикорупційної

програми Тернопільського обласного

виробничо-торгового аптечного об’єднання                                                             К.Ю. Стадник

 

Додаток 2

до звіту за результатами оцінки 
корупційних ризиків у діяльності
Тернопільського обласного виробничо-торгового аптечного об’єднання

 

ТАБЛИЦЯ 
оцінених корупційних ризиків та заходів щодо їх усунення на 2021-2023 роки 

Корупційний ризик

Пріоритетність корупційного ризику (низька/ середня/ висока)

Заходи щодо усунення корупційного ризику

Особа (особи), відповідальна (і) за виконання заходу

Строк виконання заходів щодо усунення корупційно-го ризику

Ресурси для впроваджен-ня заходів

Очікувані результати

1. Вплив на посадових осіб Тернопільського обласного виробничо-торгового аптечного об’єднання  з метою прийняття рішення .

Низька

Надання посадовим особам консультацій, роз’яснень норм чинного законодавства України та врегулювання конфлікту інтересів згідно антикорупційного законодавства.

Комісія з оцінки корупційних ризиків та моніторингу виконання анти-корупційної програми Тернопільського обласного виробничо-торгового аптечного об’єднання  .

Постійно

Додаткових ресурсів не потребує.

 

Надано роз’яснення.

2. Ймовірна недоброчесність та/або особистий інтерес посадової особи Тернопільського обласного виробничо-торгового аптечного об’єднання  під час роботи зі службовими документами, у зв’язку з чим відповідна інформація може бути передана третім особам.

Низька

Забезпечення неухильного дотримання

працівниками   Тернопільського обласного виробничо-торгового аптечного об’єднання  вимог законодавства щодо роботи зі службовими документами.

 

 

 

 

Регулярне проведення  роз’яснювальної роботи з працівниками  Тернопільського обласного виробничо-торгового аптечного об’єднання  щодо роботи зі службовими документами.

Організаційно-правовий відділ Тернопільського обласного виробничо-торгового аптечного об’єднання

Керівники структурних підрозділів Тернопільського обласного виробничо-торгового аптечного об’єднання .

 

Керівники структурних підрозділів Тернопільського обласного виробничо-торгового аптечного об’єднання .

 

ІІ квартал 2021,2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Щокварталу

Додаткових ресурсів не потребує.

 

Забезпечено неухильне дотримання

працівниками   Тернопільського обласного виробничо-торгового аптечного об’єднання вимог законо-давства щодо роботи зі службовими документами.

 

Роз’яснювальну роботу проведено.

 

3. Дискреційні повноваження щодо визначення  постачальників товарів робіт та послуг при здійсненні допорогових закупівель.

Низька

Забезпечення під час проведення закупівель вибору найбільш економічно вигідних пропозицій.

Уповноважена особа відповідальна за організацію та проведення спрощених закупівель по Тернопільському обласному виробничо-торговому аптечному об’єднанню

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції у Тернопільському обласному виробничо-торговому аптечному об’єднанні.

Постійно

Додаткових ресурсів не потребує.

 

Забезпечено вибір найбільш економічно вигідних пропозицій.

4. Поділ предмета закупівлі на частини або зниження його вартості для уникнення проведення закупівлі через програму «ProZorro».

Низька

Проведення навчання уповноваженої особи

 відповідальної за організацію та проведення спрощених закупівель по Тернопільському обласному виробничо-торговому аптечному об’єднанню

відповідно до Закону України «Про здійснення державних закупівель» від      01.06.2010 № 2289-VI  (зі змінами).

Уповноважена особа відповідальна за організацію та проведення спрощених закупівель по Тернопільському обласному виробничо-торговому аптечному об’єднанню

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції у Тернопільському обласному виробничо-торговому аптечному об’єднанні.

Перед проведенням закупівлі через програму «ProZorro».

Додаткових ресурсів не потребує.

 

Проведення роз’яснювальної роботи .

5. Недоброчесність посадових осіб Тернопільського обласного виробничо-торгового аптечного об’єднання   при заповненні

е-декларацій про фінансовий та майновий стан.

Низька

Проведення тренінгів, навчань з посадовими особами щодо правильності заповнення е-декларацій про фінансовий та майновий стан.

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції у Тернопільському обласному виробничо-торговому аптечному об’єднаню .

 

І півріччя 2021 року, 2022 року

Додаткових ресурсів не потребує.

Складено план заходів проведення тренінгів, навчань щодо правильності заповнення е-декларацій про фінансовий та майновий стан.

 

 Голова комісії з оцінки корупційних ризиків

та моніторингу виконання антикорупційної

програми Тернопільського обласного

виробничо-торгового аптечного об’єднання                                                                               К.Ю. Стадник

 

Додаток 3
до звіту за результатами оцінки
корупційних ризиків у діяльності
Тернопільського обласного виробничо-торгового аптечного об’єднання

РЕЗУЛЬТАТИ

оцінки ймовірності виникнення корупційного ризику

(за трибальною шкалою)

 

Ідентифіковані

ризики

Ймовірність

Низький

Середній

Високий

Ризик 1

1

Ризик 2

2

Ризик 3

1

Ризик 4

1

Ризик 5

2

 

 

 

Голова комісії з оцінки корупційних ризиків

та моніторингу виконання антикорупційної

програми Тернопільського обласного

виробничо-торгового аптечного об’єднання                                К.Ю. Стадник

 

Додаток 4
до звіту за результатами оцінки
корупційних ризиків у діяльності
Тернопільського обласного виробничо-торгового аптечного об’єднання

 РЕЗУЛЬТАТИ

оцінки наслідків корупційного правопорушення чи правопорушення, пов`язаного з корупцією

(за трибальною шкалою)

 

Ідентифіковані

ризики

Наслідки

Низький

Середній

Високий

Ризик 1

1

Ризик 2

1

Ризик 3

1

Ризик 4

1

Ризик 5

1

 

 Голова комісії з оцінки корупційних ризиків

та моніторингу виконання антикорупційної

програми Тернопільського обласного

виробничо-торгового аптечного об’єднання                                К.Ю. Стадник

 

 

Додаток 5
до звіту за результатами оцінки
корупційних ризиків у діяльності
Тернопільського обласного виробничо-торгового аптечного об’єднання

 РЕЗУЛЬТАТИ

оцінки корупційних ризиків за кількісним рівнем 

Ідентифіковані ризики

 

Ймовірність виникнення корупційного правопорушення чи правопорушення, пов’язаного з корупцією

(бали)

Наслідки виникнення корупційного правопорушення чи правопорушення, пов’язаного з корупцією

(бали)

Пріоритетність  корупційних ризиків

(сумарне числове значення)

Оцінка

Ризик 1

1

1

1(1×1)

низька

Ризик 2

2

1

2(2×1)

низька

Ризик 3

1

1

1(1×1)

низька

Ризик 4

1

1

1(1×1)

низька

Ризик 5

2

1

2(2×1)

низька

 

Голова комісії з оцінки корупційних ризиків

та моніторингу виконання антикорупційної

програми Тернопільського обласного

виробничо-торгового аптечного об’єднання                      К.Ю. Стадник

 

Додаток 6
до звіту за результатами оцінки
корупційних ризиків у діяльності
Тернопільського обласного виробничо-торгового аптечного об’єднання

 ПРІОРИТЕТНІСТЬ

корупційних ризиків

(за шкалою балів)

Наслідок

Ймовірність

Низька

Середня

Висока

Високий

3 (1х3)

6 (2х3)

9 (3х3)

Середній

2 (1х2)

4 (2х2)

6 (3х2)

Низький

1 (1х1)

2 (2х1)

3 (3х1)

 

Голова комісії з оцінки корупційних ризиків

та моніторингу виконання антикорупційної

програми Тернопільського обласного

виробничо-торгового аптечного об’єднання                      К.Ю. Стадник