ЗАКОНИ УКРАЇНИ

  1. Про лікарські засоби” від 04.04.1996 р. № 123/96-ВР зі змінами
  2. “Про ліцензування видів господарської діяльності” від 02.03.2015 р. № 222-VІІІ
  3. Про основні засади державного нагляду (контролю у сфері господарської діяльності)” від 05.04.2007 р. № 877-V
  4. Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори” від 15.02.1995 р. № 60/95-ВР зі змінами
  5. Про внесення змін до Закону України “Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів” від 08.07.1999 р. № 863-ХІV