НОРМАТИВНО ПРАВОВА БАЗА

На 27.03.2018

ЗАКОНИ УКРАЇНИ

 1. “Про лікарські засоби” від 04.04.1996 р. № 123/96-ВР зі змінами
 2. “Про ліцензування видів господарської діяльності” від 02.03.2015 р. № 222-VІІІ
 3. “Про основні засади державного нагляду (контролю у сфері господарської діяльності)” від 05.04.2007 р. № 877-V
 4. “Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори” від 15.02.1995 р. № 60/95-ВР зі змінами
 5. Про внесення змін до Закону України “Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів” від 08.07.1999 р. № 863-ХІV

 

ПОСТАНОВИ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ

 1. № 770 від 06.05.2000 р. “Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів” зі змінами; (наркотики)
 2. № 469 від 13.04.2011 р. “Деякі питання видачі дозволу на використання об’єктів і приміщень, призначених для провадження діяльності, пов’язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів”
 3. № 282 від 06.04.2016 “ Деякі питання ліцензування господарської діяльності з культивування рослин, включених до таблиці І переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого Кабінетом Міністрів України, розроблення, виробництва, виготовлення, зберігання, перевезення, придбання, реалізації (відпуску), ввезення на територію України, вивезення з території України, використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, включених до зазначеного переліку ”
 4. № 589 від 03.06.2009 р. “Про затвердження Порядку провадження діяльності пов’язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, та контролю за їх обігом”
 5. № 333 від 13.05.2013 р. “Про затвердження Порядку придбання, перевезення, зберігання, відпуску, використання та знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у закладах охорони здоров’я ”
 6. № 1203 від 10.10.2007 р. “Про затвердження гранично допустимої кількості наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що містяться в препаратах”
 7. № 366 від 17.04.2008 р. “Про затвердження порядку перевезення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів на території України та оформлення необхідних документів”
 8. № 128 від 24.02.2016 “Про затвердження переліку лікарських засобів, які мають у своєму складі наркотичні засоби, психотропні речовини, прекурсори інші сильнодіючі речовини, щодо яких може встановлюватись особливий режим у сфері виробництва та реалізації під час запровадження та здійснення заходів правового режиму воєнного стану”
 9. № 929 від 30.11.2016 “Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгрідієнтів)”
 10. № 1303 від 17.08.1998 р. “Про впорядкування безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань”
 11. № 955 від 17.10.2008 р. «Про заходи стабілізації цін на лікарські засоби» із змінами
 12. № 333 від 25.03.2009 р. “Деякі питання державного регулювання цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення” (Національний перелік)
 13. № 180“Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність деяких постанов Кабінету Міністрів України” (Нац.перелік);
 14. № 260 від 03.02.2010 року «Деякі питання державного контролю якості лікарських засобів».
 15. № 73 від 05.03.2014 року «Питання реалізації пілотного проекту щодо запровадження державного регулювання цін на препарати інсуліну»
 16. № 239 від 23.03.2016 року «Деякі питання відшкодування вартості препаратів інсуліну»
 17. № 862 від 09.11.2017 року “Про державне регулювання цін на лікарські засоби”
 18. № 863від 09.11.2017 року “Про запровадження відшкодування вартості лікарських засобів”
 19. № 152від 21.03.2017 року “Про забезпечення доступності лікарських засобів”
 20. № 1080від 27.12.2017 року “Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України” (Доступні ліки)
 21. № 240від 02.07.2014 року “Питання декларування зміни оптово-відпускних цін на лікарські засоби”.
 22. №419 від 30.05.2018р. “Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України”(печатки суб”єкта господарювання).

НАКАЗИ МОЗ УКРАЇНИ

 1. № 494 від 07.08.2015 р. “Про деякі питання придбання, перевезення, зберігання, відпуску, використання та знищення наркотичих засобів, психотропних речовин і прекурсорів у закладах охорони здоров’я”
 2. № 67/59 від 19.03.1999 р. Міністерство охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України “Про затвердження Правил проведення утилізації та знищення неякісних лікарських засобів, до складу яких входять наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори”
 3. № 242 від 24.04.2015 р. “Про затвердження правил утилізації та знищення лікарських засобів”
 4. № 210 від 14.05.2003 р. “Про затвердження критеріїв віднесення наркотичних (психотропних) лікарських засобів, що містять малу кількість наркотичних засобів або психотропних речовин і прекурсорів, до категорії лікарських засобів, які відпускаються без рецептів, та Переліку цих засобів” зі змінами
 5. № 360 від 19.07.2005 р. “Про затвердження Правил виписування рецептів та вимог-замовлень на лікарські засоби і вироби медичного призначення, Порядку відпуску лікарських засобів і виробів медичного призначення з аптек та їх структурних підрозділів, Інструкції про порядок зберігання, обліку та знищення рецептурних бланків та вимог-замовлень” зі змінами
 6. № 495 від 27.09.2005 р. “Про затвердження мінімального обов’язкового асортименту лікарських засобів і виробів медичного призначення для фельдшерсько-акушерських пунктів”;
 7. № 490 від 17.08.2007 р. “Про затвердження переліків отруйних та сильнодіючих лікарських засобів”;
 8. № 41 від 19.01.2017 р. “Про затвердження Переліку лікарських засобів, дозволених до застосування в Україні, які відпускаються без рецептів з аптек та їх структурних підрозділів”
 9. № 498 від 06.07.2012 р. “Про затвердження Переліку товарів, які мають право придбавати та продавати аптечні заклади та їх структурні підрозділи” із змінами та доповненнями;
 10. № 595 від 16.09.2011 року «Порядок відпуску громадянам вакцин та анатоксинів через аптечну мережу»;
 11. № 275 від 15. 05. 2006р. “Про затвердження Інструкції із санітарно- протиепідемічного режиму аптечних закладів”;
 12. № 211 від 14.05.2003р. “Про внесення змін та доповнень до наказів МОЗ України.”(умови зберігання ЛЗ)
 13. № 677 від 29.09. 2014 р. “Про затвердження Порядку контролю якості лікарських засобів під час оптової та роздрібної торгівлі”
 14. № 1114 від 19.12.2013 р. «Про затвердження гігієнічних вимог до дієтичних добавок».
 15. № 812 від 17.10.2012 р. “Про затвердження Правил виробництва (виготовлення) та контролю якості лікарських засобів в аптеках;
 16. № 809 від 22.11.2011 р. «Про затвердження Порядку встановлення заборони (тимчасової заборони) та поновлення обігу лікарських засобів на території України»;
 17. № 876 від 06.11.2012 р. «Про затвердження Переліку лікарських засобів, заборонених до рекламування, які відпускаються без рецепта»;
 18. № 385 від 28.10.2002 р. “Про затвердження переліків закладів охорони здоров’я, лікарських, провізорських посад та посад молодших спеціалістів з фармацевтичною освітою у закладах охорони здоров’я”;
 19. № 818 від 12.12.2006 р. “Про вдосконалення атестації провізорів та фармацевтів” зі змінами.
 20. № 890 від 23.12.2015 року “Про затвердження Положення про реєстр пацієнтів, що потребують інсулінотерапії”.
 21. № 359 від 13.04.2016 р. “Про затвердження Положення про реєстр референтних цін (цін відшкодування) на препарати інсуліну та Порядку розрахунку референтної ціни (ціни відшкодування) на препарати інсуліну”.
 22. № 453 від 07.02.2018 р. “Про затвердження реєстру референтних цін (цін відшкодування) на препарати інсуліну станом на 01 лютого 2018 року”
 23. № 111 від 02.01.2018 року “Про затвердження Реєстру лікарських засобів, вартість яких підлягає відшкодуванню станом на 22 січня 2018 року”
 24. № 177 від 05.02.2018 року “Про внесення змін до Реєстру лікарських засобів, вартість яких підлягає відшкодуванню”

НАКАЗИ МВС УКРАЇНИ

 • 52 від 29.01.2018 р. “Про вимог до об’єктів і приміщень, призначених для здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів та зберігання вилучених з незаконного обігу таких засобів та речовин” із змінами

НАЛЕЖНА АПТЕЧНА ПРАКТИКА:Стандарти якості аптечних послуг (Спільна настанова МФФ/ВООЗ з НАП) Міжнародний документ від 01.01.2011 року