НОРМАТИВНО ПРАВОВА БАЗА

 

ЗАКОНИ УКРАЇНИ

 1. Про лікарські засоби” від 04.04.1996 р. № 123/96-ВР зі змінами
 2. “Про ліцензування видів господарської діяльності” від 02.03.2015 р. № 222-VІІІ
 3. Про основні засади державного нагляду (контролю у сфері господарської діяльності)” від 05.04.2007 р. № 877-V
 4. Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори” від 15.02.1995 р. № 60/95-ВР зі змінами
 5. Про внесення змін до Закону України “Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів” від 08.07.1999 р. № 863-ХІV
 6. «Про внесення зміни до статті 21 Закону України “Про лікарські засоби” щодо заборони продажу лікарських засобів особам, які не досягли чотирнадцяти років (малолітнім особам)» від 15.07.21 №  1668-IХ

ПОСТАНОВИ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ

 1. № 770 від 06.05.2000 р. “Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів” зі змінами; (наркотики)
 2. № 469 від 13.04.2011 р. “Деякі питання видачі дозволу на використання об’єктів і приміщень, призначених для провадження діяльності, пов’язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів”
 3. № 282 від 06.04.2016 “ Деякі питання ліцензування господарської діяльності з культивування рослин, включених до таблиці І переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого Кабінетом Міністрів України, розроблення, виробництва, виготовлення, зберігання, перевезення, придбання, реалізації (відпуску), ввезення на територію України, вивезення з території України, використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, включених до зазначеного переліку
 4. № 589 від 03.06.2009 р. “Про затвердження Порядку провадження діяльності пов’язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, та контролю за їх обігом”
 5. № 333 від 13.05.2013 р. “Про затвердження Порядку придбання, перевезення, зберігання, відпуску, використання та знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у закладах охорони здоров’я
 6. № 1203 від 10.10.2007 р. “Про затвердження гранично допустимої кількості наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що містяться в препаратах”
 7. № 366 від 17.04.2008 р. “Про затвердження порядку перевезення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів на території України та оформлення необхідних документів”
 8. № 128 від 24.02.2016 р. “Про затвердження переліку лікарських засобів, які мають у своєму складі наркотичні засоби, психотропні речовини, прекурсори інші сильнодіючі речовини, щодо яких може встановлюватись особливий режим у сфері виробництва та реалізації під час запровадження та здійснення заходів правового режиму воєнного стану”
 9. № 929 від 30.11.2016 р. “Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгрідієнтів)”
 10. № 1303 від 17.08.1998 р. “Про впорядкування безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань”
 11. № 1301 від 03.12.2009 р. «Про затвердження Порядку забезпечення осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, інших окремих категорій населення медичними виробами та іншими засобами»
 12. № 955 від 17.10.2008 р. «Про заходи стабілізації цін на лікарські засоби» зі змінами
 13. № 333 від 25.03.2009 р. “Деякі питання державного регулювання цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення” (Національний перелік)
 14. № 180 від 16.03.2017 р. “Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність деяких постанов Кабінету Міністрів України” (Національний перелік);
 15. № 260 від 03.02.2010 р. «Деякі питання державного контролю якості лікарських засобів».
 16. № 73 від 05.03.2014 р. «Питання реалізації пілотного проекту щодо запровадження державного регулювання цін на препарати інсуліну»
 17. № 239 від 23.03.2016 р. «Деякі питання відшкодування вартості препаратів інсуліну»
 18. № 862 від 09.11.2017 р. “Про державне регулювання цін на лікарські засоби”
 19. № 152 від 21.03.2017 р. “Про забезпечення доступності лікарських засобів”
 20. № 1080 від 27.12.2017 р. “Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України” (Доступні ліки)
 21. № 240 від 02.07.2014 року “Питання декларування зміни оптово-відпускних цін на лікарські засоби”.
 22. №419 від 30.05.2018р. “Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України”(печатки суб”єкта господарювання)
 23. № 1022 від 05.12.2018 року «Про затвердження Державної стратегії реалізації державної політики забезпечення населення лікарськими засобами на період до 2025 року»
 24. № 426 від 03.04.2019 року “Про референтне ціноутворення на деякі лікарські засоби, що закуповуються за бюджетні кошти”
 25. № 135 від 27.02.2019 р.  «Деякі питання реімбурсації лікарських засобів»
 26. № 136 від 27.02.2019 р.  «Деякі питання щодо договорів про реімбурсацію»
 27. № 286 від 15.04.20 р.  «Деякі питання забезпечення доступності лікарських засобів для лікування ревматичних хвороб»
 28. № 411 від 25.04.2018 р. «Деякі питання електронної системи охорони здоров’я» 

НАКАЗИ МОЗ УКРАЇНИ

 1. № 494 від 07.08.2015 р. “Про деякі питання придбання, перевезення, зберігання, відпуску, використання та знищення наркотичих засобів, психотропних речовин і прекурсорів у закладах охорони здоров’я”
 2. № 200 від 27.03.2012 р.  «Про затвердження Порядку проведення замісної підтримувальної терапії хворих з опіоїдною залежністю»
 3. № 67/59 від 19.03.1999 р. Міністерство охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України “Про затвердження Правил проведення утилізації та знищення неякісних лікарських засобів, до складу яких входять наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори”
 4. № 242 від 24.04.2015 р. “Про затвердження правил утилізації та знищення лікарських засобів”
 5. № 210 від 14.05.2003 р. “Про затвердження критеріїв віднесення наркотичних (психотропних) лікарських засобів, що містять малу кількість наркотичних засобів або психотропних речовин і прекурсорів, до категорії лікарських засобів, які відпускаються без рецептів, та Переліку цих засобів” зі змінами
 6. № 360 від 19.07.2005 р. “Про затвердження Правил виписування рецептів на лікарські засоби і вироби медичного призначення, Порядку відпуску лікарських засобів і виробів медичного призначення з аптек та їх структурних підрозділів, Інструкції про порядок зберігання, обліку та знищення рецептурних бланків” зі змінами
 7. № 495 від 27.09.2005 р. “Про затвердження мінімального обов’язкового асортименту лікарських засобів і виробів медичного призначення для фельдшерсько-акушерських пунктів”;
 8. № 490 від 17.08.2007 р. “Про затвердження переліків отруйних та сильнодіючих лікарських засобів”;
 9. № 876 від 18.04.2019 р. “Про затвердження Переліку лікарських засобів, дозволених до застосування в Україні, які відпускаються без рецептів з аптек та їх структурних підрозділів”
 10. № 498 від 06.07.2012 р. “Про затвердження Переліку товарів, які мають право придбавати та продавати аптечні заклади та їх структурні підрозділи” із змінами та доповненнями;
 11. № 595 від 16.09.2011 р. «Про порядок проведення профілактичних щеплень в Україні та контроль якості й обігу медичних імунобіологічних препаратів»;
 12. № 275 від 15. 05. 2006р. “Про затвердження Інструкції із санітарно- протиепідемічного режиму аптечних закладів”;
 13. № 211 від 14.05.2003р. “Про внесення змін та доповнень до наказів МОЗ України.”(умови зберігання ЛЗ)
 14. № 677 від 29.09. 2014 р. “Про затвердження Порядку контролю якості лікарських засобів під час оптової та роздрібної торгівлі”
 15. № 875 від 11.10.2013 р. «Про затвердження протоколів провізора (фармацевта)»
 16. № 1114 від 19.12.2013 р. «Про затвердження гігієнічних вимог до дієтичних добавок».
 17. № 812 від 17.10.2012 р. “Про затвердження Правил виробництва (виготовлення) та контролю якості лікарських засобів в аптеках;
 18. № 809 від 22.11.2011 р. «Про затвердження Порядку встановлення заборони (тимчасової заборони) та поновлення обігу лікарських засобів на території України»;
 19. № 876 від 06.11.2012 р. «Про затвердження Переліку лікарських засобів, заборонених до рекламування, які відпускаються без рецепта»;
 20. № 559  від 23.05.2001 р.«Про затвердження переліку професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов’язковим профілактичним медичним оглядам, порядку проведення цих оглядів та видачі особистих медичних книжок»
 21. № 385 від 28.10.2002 р. “Про затвердження переліків закладів охорони здоров’я, лікарських, провізорських посад та посад молодших спеціалістів з фармацевтичною освітою у закладах охорони здоров’я”;
 22. № 818 від 12.12.2006 р. “Про вдосконалення атестації провізорів та фармацевтів” зі змінами.
 23. №890 від 23.12.2015 р. “Про затвердження Положення про реєстр пацієнтів, що потребують інсулінотерапії”.
 24. № 359 від 13.04.2016 р. “Про затвердження Положення про реєстр референтних цін (цін відшкодування) на препарати інсуліну та Порядку розрахунку референтної ціни (ціни відшкодування) на препарати інсуліну”.
 25. № 1023 від 04.05.2020 р. «Про внесення змін до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 16 лютого 2009 року № 95» (настанови “Лікарські засоби. Належна виробнича практика. Лікарські засоби. Принципи належної практики дистрибуції діючих речовин для лікарських засобів для людини)
 26. № 1075 від 06.05.2020 р.  “Про затвердження дванадцятого випуску Державного формуляра лікарських засобів та забезпечення його доступності”
 27. № 205 від 08.02.2021 року «Про затвердження реєстру граничних оптово-відпускних цін на деякі лікарські засоби, що закуповуються за бюджетні кошти, станом на 1 лютого 2021»
 28. № 133 від 15.02.2021  р. «Деякі питання реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення у II-IV кварталах 2021 року»  
 29. № 251 від 15.02.2021 р. “Про затвердження Реєстру лікарських засобів, які підлягають реімбурсації, станом на 10 лютого 2021”
 30. № 294 від 18.02.2021 р. “Про внесення змін до реєстру лікарських засобів, які підлягають реімбурсації, станом на 10 лютого 2021”
 31. № 363 від 26.02.2021 р. “Про затвердження Реєстру референтних цін (цін відшкодування) на препарати інсуліну станом на 01 лютого 2021 року”

НАКАЗИ МВС УКРАЇНИ

 • № 52 від 29.01.2018 р. “Про вимог до об’єктів і приміщень, призначених для здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів та зберігання вилучених з незаконного обігу таких засобів та речовин” із змінами

НАЛЕЖНА АПТЕЧНА ПРАКТИКА: Стандарти якості аптечних послуг (Спільна настанова МФФ/ВООЗ з НАП) Міжнародний документ від 01.01.2011 року

Законодавчі акти України, спрямовані на запобігання виникнення і поширення коронавірусної хвороби (Covid-19)

 1. Закон України № 530-IX від  17 березня 2020 р. «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)»
 2. Закон України 17 березня 2020 року № 531-IX «Про внесення змін до деяких законів України, спрямованих на  підвищення доступності лікарських засобів, медичних виробів та допоміжних засобів до них, які закуповуються особою, уповноваженою на здійснення закупівель у сфері охорони здоров’я»
 3. Постанова КМУ № 211 від 11.03.20 р.  “Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2
 4. Постанова КМУ № 224 від 20.03.20 р.  «Про затвердження переліку лікарських засобів, медичних виробів та/або медичного обладнання, необхідних для здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій коронавірусної хвороби (COVID-19), які звільняються від сплати ввізного мита та операції з ввезення яких на митну територію України звільняються від оподаткування податком на додану вартість»
 5. Наказ МОЗ України від 28 березня 2020 р.№ 722 «Організація надання медичної допомоги хворим на коронавірусну хворобу (COVID-19)»
 6. Наказ МОЗ України № 762 від 02.04.2020 р.  ,,Про затвердження протоколу «Надання медичної допомоги для лікування коронавірусної хвороби (COVID-19)»”
 7. Наказ МОЗ України № 827 від 09.04.2020 р. ,,Про внесення змін до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 28.03.2020 № 722”
 8. Наказ МОЗ України № 852 від 10.04.2020 р. ,,Про внесення змін до протоколу «Надання медичної допомоги для лікування коронавірусної хвороби (COVID-19)»”
 9. Наказ МОЗ України  № 961 від 24.04.2020 р.  ,, Про внесення змін до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 28 березня 2020 року № 722” (Затверджено Стандарт фармацевтичної допомоги «Коронавірусна хвороба «(COVID-19)»
 10. Постанова КМУ від 22.04.2020 р. № 341 «Про заходи щодо стабілізації цін на товари, що мають істотну соціальну значущість, товари протиепідемічного призначення»
 11. Постанова КМУ від 20.05.2020 р. № 392 ” Про встановлення карантину з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та етапів послаблення протиепідемічних заходів”
 12. Постанова  КМУ від 22.07.2020 р. № 641 “Про встановлення карантину та запровадження посилених протиепідеміологічних заходів на території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2”
 13. Наказ МОЗ від 11.11.2020 р. № 2583 “Про внесення змін до протоколу ” Надання медичної допомоги для лікування коронавірусної хвороби (COVID-19)”
 14. Постанова КМУ від 09.12.20 № 1236 «Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2»
 15. Закон України  від 17.12.20 №  1113-IX «Про внесення змін до Закону України “Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення” щодо запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)»
 16. Постанова КМУ від 27.01.21 № 54 «Про внесення змін до переліків, затверджених постановами Кабінету Міністрів України від 20 березня 2020 р. № 224 і 225» 
 17. Постанова КМУ від 27.01.21 № 58 «Про затвердження переліку товарів (лікарські засоби, медичні вироби та/або медичне обладнання), необхідних для виконання заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, які має право безоплатно постачати (передавати) особа, уповноважена на здійснення закупівель у сфері охорони здоров’я»
 18. Наказ МОЗ від 02.02.21 № 165 «Про затвердження Примірного переліку лікарських засобів та медичних виробів для надання медичної допомоги при невідкладних станах у пунктах щеплення»
 19. Закон України № 1159-IX від 29.01.2021 р. «Про внесення зміни до Закону України “Про лікарські засоби” щодо державної реєстрації лікарських засобів під зобов’язання для екстреного медичного застосування»

 20. Закон України № 1353-IX  від 19.03. 2021 р. «Про внесення зміни до статті 9-2 Закону України «Про лікарські засоби» щодо державної реєстрації вакцин або інших медичних імунобіологічних препаратів під зобов’язання»

 21. Постанова КМУ від 22.03.21 № 230 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України  від 9 грудня 2020 № 1236»