НОРМАТИВНО ПРАВОВА БАЗА

 

ЗАКОНИ УКРАЇНИ

 1. Про лікарські засоби” від 04.04.1996 р. № 123/96-ВР зі змінами
 2. “Про ліцензування видів господарської діяльності” від 02.03.2015 р. № 222-VІІІ
 3. Про основні засади державного нагляду (контролю у сфері господарської діяльності)” від 05.04.2007 р. № 877-V
 4. Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори” від 15.02.1995 р. № 60/95-ВР зі змінами
 5. Про внесення змін до Закону України “Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів” від 08.07.1999 р. № 863-ХІV

ПОСТАНОВИ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ

 1. № 770 від 06.05.2000 р. “Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів” зі змінами; (наркотики)
 2. № 469 від 13.04.2011 р. “Деякі питання видачі дозволу на використання об’єктів і приміщень, призначених для провадження діяльності, пов’язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів”
 3. № 282 від 06.04.2016 “ Деякі питання ліцензування господарської діяльності з культивування рослин, включених до таблиці І переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого Кабінетом Міністрів України, розроблення, виробництва, виготовлення, зберігання, перевезення, придбання, реалізації (відпуску), ввезення на територію України, вивезення з території України, використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, включених до зазначеного переліку
 4. № 589 від 03.06.2009 р. “Про затвердження Порядку провадження діяльності пов’язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, та контролю за їх обігом”
 5. № 333 від 13.05.2013 р. “Про затвердження Порядку придбання, перевезення, зберігання, відпуску, використання та знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у закладах охорони здоров’я
 6. № 1203 від 10.10.2007 р. “Про затвердження гранично допустимої кількості наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що містяться в препаратах”
 7. № 366 від 17.04.2008 р. “Про затвердження порядку перевезення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів на території України та оформлення необхідних документів”
 8. № 128 від 24.02.2016 р. “Про затвердження переліку лікарських засобів, які мають у своєму складі наркотичні засоби, психотропні речовини, прекурсори інші сильнодіючі речовини, щодо яких може встановлюватись особливий режим у сфері виробництва та реалізації під час запровадження та здійснення заходів правового режиму воєнного стану”
 9. № 929 від 30.11.2016 р. “Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгрідієнтів)”
 10. № 1303 від 17.08.1998 р. “Про впорядкування безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань”
 11. № 1301 від 03.12.2009 р. «Про затвердження Порядку забезпечення осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, інших окремих категорій населення медичними виробами та іншими засобами»
 12. № 955 від 17.10.2008 р. «Про заходи стабілізації цін на лікарські засоби» зі змінами
 13. № 333 від 25.03.2009 р. “Деякі питання державного регулювання цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення” (Національний перелік)
 14. № 180 від 16.03.2017 р. “Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність деяких постанов Кабінету Міністрів України” (Національний перелік);
 15. № 260 від 03.02.2010 р. «Деякі питання державного контролю якості лікарських засобів».
 16. № 73 від 05.03.2014 р. «Питання реалізації пілотного проекту щодо запровадження державного регулювання цін на препарати інсуліну»
 17. № 239 від 23.03.2016 р. «Деякі питання відшкодування вартості препаратів інсуліну»
 18. № 862 від 09.11.2017 р. “Про державне регулювання цін на лікарські засоби”
 19. № 152 від 21.03.2017 р. “Про забезпечення доступності лікарських засобів”
 20. № 1080 від 27.12.2017 р. “Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України” (Доступні ліки)
 21. № 240 від 02.07.2014 року “Питання декларування зміни оптово-відпускних цін на лікарські засоби”.
 22. №419 від 30.05.2018р. “Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України”(печатки суб”єкта господарювання)
 23. № 1022 від 05.12.2018 року «Про затвердження Державної стратегії реалізації державної політики забезпечення населення лікарськими засобами на період до 2025 року»
 24. № 426 від 03.04.2019 року “Про референтне ціноутворення на деякі лікарські засоби, що закуповуються за бюджетні кошти”
 25. № 135 від 27.02.2019 р.  «Деякі питання реімбурсації лікарських засобів»
 26. № 136 від 27.02.2019 р.  «Деякі питання щодо договорів про реімбурсацію»
 27. № 286 від 15.04.20 р.  «Деякі питання забезпечення доступності лікарських засобів для лікування ревматичних хвороб»

НАКАЗИ МОЗ УКРАЇНИ

 1. № 494 від 07.08.2015 р. “Про деякі питання придбання, перевезення, зберігання, відпуску, використання та знищення наркотичих засобів, психотропних речовин і прекурсорів у закладах охорони здоров’я”
 2. № 200 від 27.03.2012 р.  «Про затвердження Порядку проведення замісної підтримувальної терапії хворих з опіоїдною залежністю»
 3. № 67/59 від 19.03.1999 р. Міністерство охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України “Про затвердження Правил проведення утилізації та знищення неякісних лікарських засобів, до складу яких входять наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори”
 4. № 242 від 24.04.2015 р. “Про затвердження правил утилізації та знищення лікарських засобів”
 5. № 210 від 14.05.2003 р. “Про затвердження критеріїв віднесення наркотичних (психотропних) лікарських засобів, що містять малу кількість наркотичних засобів або психотропних речовин і прекурсорів, до категорії лікарських засобів, які відпускаються без рецептів, та Переліку цих засобів” зі змінами
 6. № 360 від 19.07.2005 р. “Про затвердження Правил виписування рецептів на лікарські засоби і вироби медичного призначення, Порядку відпуску лікарських засобів і виробів медичного призначення з аптек та їх структурних підрозділів, Інструкції про порядок зберігання, обліку та знищення рецептурних бланків” зі змінами
 7. № 495 від 27.09.2005 р. “Про затвердження мінімального обов’язкового асортименту лікарських засобів і виробів медичного призначення для фельдшерсько-акушерських пунктів”;
 8. № 490 від 17.08.2007 р. “Про затвердження переліків отруйних та сильнодіючих лікарських засобів”;
 9. № 876 від 18.04.2019 р. “Про затвердження Переліку лікарських засобів, дозволених до застосування в Україні, які відпускаються без рецептів з аптек та їх структурних підрозділів”
 10. № 498 від 06.07.2012 р. “Про затвердження Переліку товарів, які мають право придбавати та продавати аптечні заклади та їх структурні підрозділи” із змінами та доповненнями;
 11. № 595 від 16.09.2011 р. «Про порядок проведення профілактичних щеплень в Україні та контроль якості й обігу медичних імунобіологічних препаратів»;
 12. № 275 від 15. 05. 2006р. “Про затвердження Інструкції із санітарно- протиепідемічного режиму аптечних закладів”;
 13. № 211 від 14.05.2003р. “Про внесення змін та доповнень до наказів МОЗ України.”(умови зберігання ЛЗ)
 14. № 677 від 29.09. 2014 р. “Про затвердження Порядку контролю якості лікарських засобів під час оптової та роздрібної торгівлі”
 15. № 1114 від 19.12.2013 р. «Про затвердження гігієнічних вимог до дієтичних добавок».
 16. № 812 від 17.10.2012 р. “Про затвердження Правил виробництва (виготовлення) та контролю якості лікарських засобів в аптеках;
 17. № 809 від 22.11.2011 р. «Про затвердження Порядку встановлення заборони (тимчасової заборони) та поновлення обігу лікарських засобів на території України»;
 18. № 876 від 06.11.2012 р. «Про затвердження Переліку лікарських засобів, заборонених до рекламування, які відпускаються без рецепта»;
 19. № 385 від 28.10.2002 р. “Про затвердження переліків закладів охорони здоров’я, лікарських, провізорських посад та посад молодших спеціалістів з фармацевтичною освітою у закладах охорони здоров’я”;
 20. № 818 від 12.12.2006 р. “Про вдосконалення атестації провізорів та фармацевтів” зі змінами.
 21. №890 від 23.12.2015 р. “Про затвердження Положення про реєстр пацієнтів, що потребують інсулінотерапії”.
 22. № 359 від 13.04.2016 р. “Про затвердження Положення про реєстр референтних цін (цін відшкодування) на препарати інсуліну та Порядку розрахунку референтної ціни (ціни відшкодування) на препарати інсуліну”.
 23. 1989 від 31.08.2020 р. «Про затвердження реєстру референтних цін (цін відшкодування) на препарати інсуліну станом на 01 cерпня 2020 року»
 24. № 508 від 24.02.2020 р. “Про затвердження Реєстру граничних оптово-відпускних цін на деякі лікарські засоби, що закуповуються за бюджетні кошти, станом на 03 лютого 2020 року
 25.  № 1851 від 11.08.2020 р. «Про затвердження Реєстру лікарських засобів, які підлягають реімбурсації, станом на 07 серпня 2020 року»
 26. № 1075 від 06.05.2020 р.  “Про затвердження дванадцятого випуску Державного формуляра лікарських засобів та забезпечення його доступності”
 27. № 205 від 08.02.2021 року «Про затвердження реєстру граничних оптово-відпускних цін на деякі лікарські засоби, що закуповуються за бюджетні кошти, станом на 1 лютого 2021»  
 28. № 251 від 15.02.2021 р. “Про затвердження Реєстру лікарських засобів, які підлягають реімбурсації, станом на 10 лютого 2021”
 29. № 294 від 18.02.2021 р. “Про внесення змін до реєстру лікарських засобів, які підлягають реімбурсації, станом на 10 лютого 2021”
 30.  

НАКАЗИ МВС УКРАЇНИ

 • № 52 від 29.01.2018 р. “Про вимог до об’єктів і приміщень, призначених для здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів та зберігання вилучених з незаконного обігу таких засобів та речовин” із змінами

НАСТАНОВА ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ Належна практика дистрибуції СТ-Н МОЗУ 42-5.0:2014

НАЛЕЖНА АПТЕЧНА ПРАКТИКА: Стандарти якості аптечних послуг (Спільна настанова МФФ/ВООЗ з НАП) Міжнародний документ від 01.01.2011 року

Законодавчі акти України, спрямовані на запобігання виникнення і поширення коронавірусної хвороби (Covid-19)

 1. Закон України № 530-IX від  17 березня 2020 р. «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)»
 2. Закон України 17 березня 2020 року № 531-IX «Про внесення змін до деяких законів України, спрямованих на  підвищення доступності лікарських засобів, медичних виробів та допоміжних засобів до них, які закуповуються особою, уповноваженою на здійснення закупівель у сфері охорони здоров’я»
 3. Постанова КМУ № 211 від 11.03.20 р.  “Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2
 4. Постанова КМУ № 224 від 20.03.20 р.  «Про затвердження переліку лікарських засобів, медичних виробів та/або медичного обладнання, необхідних для здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій коронавірусної хвороби (COVID-19), які звільняються від сплати ввізного мита та операції з ввезення яких на митну територію України звільняються від оподаткування податком на додану вартість»
 5. Наказ МОЗ України від 28 березня 2020 р.№ 722 «Організація надання медичної допомоги хворим на коронавірусну хворобу (COVID-19)»
 6. Наказ МОЗ України № 762 від 02.04.2020 р.  ,,Про затвердження протоколу «Надання медичної допомоги для лікування коронавірусної хвороби (COVID-19)»”
 7. Наказ МОЗ України № 827 від 09.04.2020 р. ,,Про внесення змін до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 28.03.2020 № 722”
 8. Наказ МОЗ України № 852 від 10.04.2020 р. ,,Про внесення змін до протоколу «Надання медичної допомоги для лікування коронавірусної хвороби (COVID-19)»”
 9. Наказ МОЗ України  № 961 від 24.04.2020 р.  ,, Про внесення змін до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 28 березня 2020 року № 722” (Затверджено Стандарт фармацевтичної допомоги «Коронавірусна хвороба «(COVID-19)»
 10. Постанова КМУ від 22.04.2020 р. № 341 «Про заходи щодо стабілізації цін на товари, що мають істотну соціальну значущість, товари протиепідемічного призначення»
 11. Постанова КМУ від 20.05.2020 р. № 392 ” Про встановлення карантину з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та етапів послаблення протиепідемічних заходів”
 12. Постанова  КМУ від 22.07.2020 р. № 641 “Про встановлення карантину та запровадження посилених протиепідеміологічних заходів на території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2”
 13. Постанова  КМУ від 11.11.2020 р. № 1100 “Про внесення змін до постанови кабінету міністрів України від 22 липня 2020 року  № 641”
 14. Наказ МОЗ від 11.11.2020 р. № 2583 “Про внесення змін до протоколу ” Надання медичної допомоги для лікування коронавірусної хвороби (COVID-19)”
 15. Постанова КМУ від 09.12.20 № 1236 «Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2»
 16. Закон України  від 17.12.20 №  1113-IX «Про внесення змін до Закону України “Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення” щодо запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)»
 17. Постанова КМУ від 27.01.21 № 54 «Про внесення змін до переліків, затверджених постановами Кабінету Міністрів України від 20 березня 2020 р. № 224 і 225» 
 18. Постанова КМУ від 27.01.21 № 58 «Про затвердження переліку товарів (лікарські засоби, медичні вироби та/або медичне обладнання), необхідних для виконання заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, які має право безоплатно постачати (передавати) особа, уповноважена на здійснення закупівель у сфері охорони здоров’я»
 19. Наказ МОЗ від 02.02.21 № 165 «Про затвердження Примірного переліку лікарських засобів та медичних виробів для надання медичної допомоги при невідкладних станах у пунктах щеплення»