НОРМАТИВНО ПРАВОВА БАЗА

На 29.05.2019

ЗАКОНИ УКРАЇНИ

 1. “Про лікарські засоби” від 04.04.1996 р. № 123/96-ВР зі змінами
 2. “Про ліцензування видів господарської діяльності” від 02.03.2015 р. № 222-VІІІ
 3. “Про основні засади державного нагляду (контролю у сфері господарської діяльності)” від 05.04.2007 р. № 877-V
 4. “Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори” від 15.02.1995 р. № 60/95-ВР зі змінами
 5. Про внесення змін до Закону України “Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів” від 08.07.1999 р. № 863-ХІV

ПОСТАНОВИ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ

 1. № 770від 06.05.2000 р. “Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів” зі змінами; (наркотики)
 2. № 469від 13.04.2011 р. “Деякі питання видачі дозволу на використання об’єктів і приміщень, призначених для провадження діяльності, пов’язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів”
 3. № 282від 06.04.2016 “ Деякі питання ліцензування господарської діяльності з культивування рослин, включених до таблиці І переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого Кабінетом Міністрів України, розроблення, виробництва, виготовлення, зберігання, перевезення, придбання, реалізації (відпуску), ввезення на територію України, вивезення з території України, використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, включених до зазначеного переліку ”
 4. № 589від 03.06.2009 р. “Про затвердження Порядку провадження діяльності пов’язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, та контролю за їх обігом”
 5. № 333від 13.05.2013 р. “Про затвердження Порядку придбання, перевезення, зберігання, відпуску, використання та знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у закладах охорони здоров’я ”
 6. № 1203від 10.10.2007 р. “Про затвердження гранично допустимої кількості наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що містяться в препаратах”
 7. № 366від 17.04.2008 р. “Про затвердження порядку перевезення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів на території України та оформлення необхідних документів”
 8. № 128від 24.02.2016 “Про затвердження переліку лікарських засобів, які мають у своєму складі наркотичні засоби, психотропні речовини, прекурсори інші сильнодіючі речовини, щодо яких може встановлюватись особливий режим у сфері виробництва та реалізації під час запровадження та здійснення заходів правового режиму воєнного стану”
 9. № 929 від 30.11.2016 “Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгрідієнтів)”
 10. № 1303від 17.08.1998 р. “Про впорядкування безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань”
 11. № 955від 17.10.2008 р. «Про заходи стабілізації цін на лікарські засоби» зі змінами
 12. № 333від 25.03.2009 р. “Деякі питання державного регулювання цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення” (Національний перелік)
 13. № 180“Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність деяких постанов Кабінету Міністрів України” (Нац.перелік);
 14. № 260від 03.02.2010 року «Деякі питання державного контролю якості лікарських засобів».
 15. № 73 від 05.03.2014 року «Питання реалізації пілотного проекту щодо запровадження державного регулювання цін на препарати інсуліну»
 16. № 239від 23.03.2016 року «Деякі питання відшкодування вартості препаратів інсуліну»
 17. № 862 від 09.11.2017 року “Про державне регулювання цін на лікарські засоби”
 18. № 152 від 21.03.2017 року “Про забезпечення доступності лікарських засобів”
 19. № 1080 від 27.12.2017 року “Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України” (Доступні ліки)
 20. № 240від 02.07.2014 року “Питання декларування зміни оптово-відпускних цін на лікарські засоби”.
 21. №419від 30.05.2018р. “Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України”(печатки суб”єкта господарювання)
 22. №426 від 03.04.2019 року “Про референтне ціноутворення на деякі лікарські засоби, що закуповуються за бюджетні кошти”

НАКАЗИ МОЗ УКРАЇНИ

 1. № 494 від 07.08.2015 р. “Про деякі питання придбання, перевезення, зберігання, відпуску, використання та знищення наркотичих засобів, психотропних речовин і прекурсорів у закладах охорони здоров’я”
 2. № 67/59від 19.03.1999 р. Міністерство охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України “Про затвердження Правил проведення утилізації та знищення неякісних лікарських засобів, до складу яких входять наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори”
 3. № 242 від 24.04.2015 р. “Про затвердження правил утилізації та знищення лікарських засобів”
 4. № 210 від 14.05.2003 р. “Про затвердження критеріїв віднесення наркотичних (психотропних) лікарських засобів, що містять малу кількість наркотичних засобів або психотропних речовин і прекурсорів, до категорії лікарських засобів, які відпускаються без рецептів, та Переліку цих засобів” зі змінами
 5. № 360 від 19.07.2005 р. “Про затвердження Правил виписування рецептів на лікарські засоби і вироби медичного призначення, Порядку відпуску лікарських засобів і виробів медичного призначення з аптек та їх структурних підрозділів, Інструкції про порядок зберігання, обліку та знищення рецептурних бланків” зі змінами
 6. № 495 від 27.09.2005 р. “Про затвердження мінімального обов’язкового асортименту лікарських засобів і виробів медичного призначення для фельдшерсько-акушерських пунктів”;
 7. № 490 від 17.08.2007 р. “Про затвердження переліків отруйних та сильнодіючих лікарських засобів”;
 8. № 599 від 02.04.2018 р. “Про затвердження Переліку лікарських засобів, дозволених до застосування в Україні, які відпускаються без рецептів з аптек та їх структурних підрозділів”
 9. № 498 від 06.07.2012 р. “Про затвердження Переліку товарів, які мають право придбавати та продавати аптечні заклади та їх структурні підрозділи” із змінами та доповненнями;
 10. № 595 від 16.09.2011 року «Порядок відпуску громадянам вакцин та анатоксинів через аптечну мережу»;
 11. № 275 від 15. 05. 2006р. “Про затвердження Інструкції із санітарно- протиепідемічного режиму аптечних закладів”;
 12. № 211 від 14.05.2003р. “Про внесення змін та доповнень до наказів МОЗ України.”(умови зберігання ЛЗ)
 13. № 677 від 29.09. 2014 р. “Про затвердження Порядку контролю якості лікарських засобів під час оптової та роздрібної торгівлі”
 14. № 1114від 19.12.2013 р. «Про затвердження гігієнічних вимог до дієтичних добавок».
 15. № 812 від 17.10.2012 р. “Про затвердження Правил виробництва (виготовлення) та контролю якості лікарських засобів в аптеках;
 16. № 809 від 22.11.2011 р. «Про затвердження Порядку встановлення заборони (тимчасової заборони) та поновлення обігу лікарських засобів на території України»;
 17. № 876 від 06.11.2012 р. «Про затвердження Переліку лікарських засобів, заборонених до рекламування, які відпускаються без рецепта»;
 18. № 385 від 28.10.2002 р. “Про затвердження переліків закладів охорони здоров’я, лікарських, провізорських посад та посад молодших спеціалістів з фармацевтичною освітою у закладах охорони здоров’я”;
 19. № 818 від 12.12.2006 р. “Про вдосконалення атестації провізорів та фармацевтів” зі змінами.
 20. №890 від 23.12.2015 року “Про затвердження Положення про реєстр пацієнтів, що потребують інсулінотерапії”.
 21. № 359 від 13.04.2016 р. “Про затвердження Положення про реєстр референтних цін (цін відшкодування) на препарати інсуліну та Порядку розрахунку референтної ціни (ціни відшкодування) на препарати інсуліну”.
 22. 666від 25.03.2019 р. “Про затвердження реєстру референтних цін (цін відшкодування) на препарати інсуліну станом на 01 лютого 2019 року”
 23. № 1 від 02.01.2019 р. “Про затвердження реєстру граничних оптово-відпускних цін на лікарські засоби станом на 02 січня 2019 року”
 24. № 148 від 21.01.2019 року “Про затвердження Реєстру лікарських засобів, вартість яких підлягає відшкодуванню станом на 21 січня 2019 року”

НАКАЗИ МВС УКРАЇНИ

 • № 52 від 29.01.2018 р. “Про вимог до об’єктів і приміщень, призначених для здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів та зберігання вилучених з незаконного обігу таких засобів та речовин” із змінами

НАЛЕЖНА АПТЕЧНА ПРАКТИКА:Стандарти якості аптечних послуг (Спільна настанова МФФ/ВООЗ з НАП) Міжнародний документ від 01.01.2011 року