ПРО НАС

   Тернопільське обласне виробничо-торгове аптечне об’єднання створене у грудні 1998 року, розпорядженням Тернопільської обласної ради від 29.12.1998 року № 229. У своїй діяльності підприємство керується статутом та чинним законодавством України. Власником, згідно статуту, є Тернопільська обласна рада, а засновниками – аптечні заклади спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Тернопільської області.

 Станом на 01.06.2020 р. аптечне об’єднання – це 35 структурних підрозділів, які активно працюють на розвиток та удосконалення комунальної аптечної мережі Тернопільської області, а також у напрямку сучасних європейських стандартів. Мережа розвивається, з початку цього року уже відкрито 9 нових структурних підрозділи.

 Метою діяльності Тернопільського обласного виробничо-торгового аптечного об’єднання є забезпечення населення лікувально-профілактичних установ, інших закладів, підприємств, установ та організацій медико-фармацевтичною продукцією, лікарськими засобами, предметами догляду за хворими, засобами санітарії та гігієни, лікарськими травами, через мережу комунальних аптек області та м.Тернополя, надання різноманітних послуг і здійснення інших видів виробничої, комерційної, інвестиційної діяльності, а також реалізація на підставі отриманого прибутку соціально-економічних інтересів трудового колективу об’єднання.

 Основними функціями Тернопільського обласного виробничо-торгового аптечного об’єднання відповідно до своїх статутних завдань є:

 • здійснення торгово-посередницької діяльності;
 • роздрібна та оптова реалізація населенню, лікувально-профілактичним установам та іншим організаціям лікарських засобів, виробів медичного призначення, дезінфікуючих засобів, предметів особистої гігієни, оптики, природних та штучних мінеральних вод, лікувального, дитячого та дієтичного харчування, лікувальних косметичних засобів та інших супутніх товарів за переліком, що визначається МОЗ;
 • забезпечення лікувально – профілактичних закладів та населення наркотичними, психотропними, отруйними та сильнодіючими лікарськими засобами, прекурсорами, лікарськими засобами, які підлягають предметно кількісному обліку, а також спиртом етиловим;
 • зберігання, перевезення, придбання, відпуск, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів;
 • належне зберігання лікарських засобів та медичних виробів у відповідності до встановлених вимог;
 • чітка схема вхідного контролю якості, належні умови зберігання лікарських засобів та виробів медичного призначення;
 • організація і координація дій замовників щодо забезпечення населення лікарськими засобами, виробами медичного призначення через аптечні, лікувальні, лікувально-профілактичні заклади області;
 • розвиток та удосконалення комунальної аптечної мережі Тернопільської області;
 • здійснення навчально-професійної діяльності з підготовки провізорів і фармацевтів (проведення учбової та виробничої практики, інтернатури на договірній основі з медичними та фармацевтичними вищими і середніми закладами України);
 • надання інформаційних послуг комунальним аптечним закладам.

 Тернопільське обласне виробничо-торгове аптечне об’єднання на сьогодні це:

 • 35 структурних підрозділів, включаючи аптечний склад;
 • майже 100 осіб висококваліфікованого персоналу;
 • широкий асортимент лікарських засобів вітчизняного та імпортного виробництва, медичних товарів, фітопрепаратів, лікувальної косметики;
 • забезпечення лікувально – профілактичних закладів та населення наркотичними, психотропними, отруйними та сильнодіючими лікарськими засобами, прекурсорами, лікарськими засобами, які підлягають предметно кількісному обліку, а також спиртом етиловим;
 • безоплатний та пільговий відпуск лікарських засобів за рецептами лікарів;
 • відпуск лікарських засобів за електронним рецептом, за урядовою програмою реімбурсації «Доступні ліки»;
 • належне зберігання лікарських засобів та медичних виробів у відповідності до встановлених вимог;
 • чітка схема вхідного контролю якості, належні умови зберігання лікарських засобів та виробів медичного призначення;
 • організація і координація дій замовників щодо забезпечення населення лікарськими засобами, виробами медичного призначення через аптечні, лікувальні, лікувально-профілактичні заклади області;
 • розвиток та удосконалення комунальної аптечної мережі Тернопільської області;
 • здійснення навчально-професійної діяльності з підготовки провізорів і фармацевтів (проведення учбової та виробничої практики, інтернатури на договірній основі з медичними та фармацевтичними вищими і середніми закладами України);
 • активна участь у Пілотних проектах.

Здорова людина – найдорогоцінніший здобуток природи. Т. Карлейль

Перша сходинка до щастя — здоров’я. Сократ

Єдина краса, яку я знаю, — це здоров’я. Генріх Гейне

Дев’ять десятих нашого щастя залежить від здоров’я. Артур Шопенгауер

Найбільше багатство – здоров’я. Народна мудрість