НАКАЗИ МОЗ УКРАЇНИ

 1. № 67/59 від 19.03.1999 р. Міністерство охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України “Про затвердження Правил проведення утилізації та знищення неякісних лікарських засобів, до складу яких входять наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори”
 2. № 559  від 23.05.2001 р.«Про затвердження переліку професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов’язковим профілактичним медичним оглядам, порядку проведення цих оглядів та видачі особистих медичних книжок»
 3. № 385 від 28.10.2002 р. “Про затвердження переліків закладів охорони здоров’я, лікарських посад, посад фармацевтів, посад фахівців з фармацевтичною освітою, посад професіоналів у галузі охорони здоров’я, посад фахівців у галузі охорони здоров’я та посад професіоналів з вищою немедичною освітою у закладах охорони здоров’я”
 4. № 210 від 14.05.2003 р. “Про затвердження критеріїв віднесення наркотичних (психотропних) лікарських засобів, що містять малу кількість наркотичних засобів або психотропних речовин і прекурсорів, до категорії лікарських засобів, які відпускаються без рецептів, та Переліку цих засобів” зі змінами
 5. № 211 від 14.05.2003р. “Про внесення змін та доповнень до наказів МОЗ України.”(умови зберігання ЛЗ)
 6. № 360 від 19.07.2005 р. “Про затвердження Правил виписування рецептів на лікарські засоби і вироби медичного призначення, Порядку відпуску лікарських засобів і виробів медичного призначення з аптек та їх структурних підрозділів, Інструкції про порядок зберігання, обліку та знищення рецептурних бланків” зі змінами
 7. № 495 від 27.09.2005 р. “Про затвердження мінімального обов’язкового асортименту лікарських засобів і виробів медичного призначення для фельдшерсько-акушерських пунктів”;
 8. № 275 від 15. 05. 2006р. “Про затвердження Інструкції із санітарно- протиепідемічного режиму аптечних закладів”;
 9. № 818 від 12.12.2006 р. “Про вдосконалення атестації провізорів та фармацевтів” зі змінами.
 10. № 490 від 17.08.2007 р. “Про затвердження переліків отруйних та сильнодіючих лікарських засобів”;
 11. № 95  від 16.02.2009 р. «Про затвердження документів з питань забезпечення якості лікарських засобів»
 12. № 595 від 16.09.2011 р. «Про порядок проведення профілактичних щеплень в Україні та контроль якості й обігу медичних імунобіологічних препаратів»;
 13. № 809 від 22.11.2011 р. «Про затвердження Порядку встановлення заборони (тимчасової заборони) та поновлення обігу лікарських засобів на території України»;
 14. № 200 від 27.03.2012 р.  «Про затвердження Порядку проведення замісної підтримувальної терапії хворих з опіоїдною залежністю»
 15. № 498 від 06.07.2012 р. “Про затвердження Переліку товарів, які мають право придбавати та продавати аптечні заклади та їх структурні підрозділи” із змінами та доповненнями;
 16. № 812 від 17.10.2012 р. “Про затвердження Правил виробництва (виготовлення) та контролю якості лікарських засобів в аптеках;
 17. № 876 від 06.11.2012 р. «Про затвердження Переліку лікарських засобів, заборонених до рекламування, які відпускаються без рецепта»;
 18. № 1114 від 19.12.2013 р. «Про затвердження гігієнічних вимог до дієтичних добавок».
 19. № 677 від 29.09. 2014 р. “Про затвердження Порядку контролю якості лікарських засобів під час оптової та роздрібної торгівлі”
 20. № 242 від 24.04.2015 р. “Про затвердження правил утилізації та знищення лікарських засобів”
 21. № 494 від 07.08.2015 р. “Про деякі питання придбання, перевезення, зберігання, відпуску, використання та знищення наркотичих засобів, психотропних речовин і прекурсорів у закладах охорони здоров’я”
 22. № 876 від 18.04.2019 р. “Про затвердження Переліку лікарських засобів, дозволених до застосування в Україні, які відпускаються без рецептів з аптек та їх структурних підрозділів”
 23. № 587 від 28.02.2020 р. «Деякі питання ведення Реєстру медичних записів, записів про направлення та рецептів в електронній системі охорони здоров’я» 
 24. № 205 від 08.02.2021 року «Про затвердження реєстру граничних оптово-відпускних цін на деякі лікарські засоби, що закуповуються за бюджетні кошти, станом на 1 лютого 2021» 
 25. № 1254  від 22.06.2021 № 1254 «Про затвердження Положення про інтернатуру та вторинну лікарську (провізорську) спеціалізацію»
 26. № 2242 від 18.10.2021  р. “Про затвердження Змін до Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 78 «Охорона здоров’я»”
 27. Наказ Мінекономіки України № 810 від 18.10.2021 року «Про затвердження Зміни № 10 до національного класифікатора ДК 003:2010
 28. № 7 від 05.01.2022 року  «Про затвердження протоколів фармацевта»
 29. № 404 від 03.03.2022 року « Про забезпечення пацієнтів лікарськими засобами у стаціонарних закладах охорони здоров’я»  
 30. № 406 від 03.03.2022 року «Щодо обігу окремих лікарських засобів в умовах воєнного стану в Україні»
 31. № 421 від 07.03.2022 року «Деякі питання надання медичної допомоги хворим з діабетом в умовах воєнного стану»
 32. № 429 від 08.03.2022 року «Про залучення здобувачів вищої, фахової передвищої освіти, деяких інших категорій осіб до роботи у фармацевтичних (аптечних)  закладах, інших закладах охорони здоров’я на період дії воєнного стану»
 33. № 503  від 19.03.2022 року «Про заборону застосування на території України лікарських засобів, походженням з Республіки Білорусь»
 34. № 556 від 31.03.2022 року “Про затвердження примірних програм підготовки в інтернатурі за спеціальностями «Лабораторна діагностика, вірусологія, мікробіологія» та «Фармація»”
 35. № 727 від 03.05.2022 року «Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства охорони здоров’я України щодо забезпечення функціонування сфери охорони здоров’я у період воєнного стану»
 36. № 958  від 06.06.2022 року  “Про затвердження Змін до Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 78 «Охорона здоров’я»”
 37. № 1011 віл 13.06 2022 року “Про затвердження чотирнадцятого випуску Державного формуляра лікарських засобів та забезпечення його доступності”
 38. № 1356 від 29.07.2022 р. «Про затвердження зміни до Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 78 «Охорона здоров’я»
 39. № 1809 від 05.10.2022 р.«Про референтне ціноутворення на деякі лікарські засоби, що закуповуються за бюджетні кошти»
 40. № 1832 від 07.10.2022 р. «Про затвердження пріоритетних напрямів розвитку сфери охорони здоров’я на 2023-2025 роки»
 41. № 2016  від 10.11.2022 року  «Про подальше удосконалення системи післядипломної освіти та безперервного  професійного розвитку фахівців з фаховою передвищою, початковим рівнем (короткий цикл) та першим (бакалаврським) рівнем вищої медичної і фармацевтичної освіти та магістрів з медсестринства»
 42. № 2136  від 25.11.2022 року«Про затвердження Переліку циклів спеціалізації та тематичного удосконалення за лікарськими та фармацевтичними (провізорськими) спеціальностями»
 43. № 26 від 06.01.2023 р. “Про затвердження реєстру граничних оптово-відпускних цін на лікарські засоби, які підлягають реімбурсації за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення, станом на 02 січня 2023 року”
 44. № 138 від 25.01.2023 року «Про затвердження змін до Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 78 «Охорона здоров’я»
 45. № 351 від 21.02.2023 року «Про затвердження Реєстру лікарських засобів, які підлягають реімбурсації за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення, станом на 14 лютого 2023 року»
 46. № 408  від 28.02.2023 року «Про затвердження Реєстру відомостей щодо граничних оптово-відпускних цін на деякі лікарські засоби, що закуповуються за бюджетні кошти та підлягають референтному ціноутворенню, станом на 01 лютого 2023 року»
 47. № 419 від 28.02.2023 року «Про визначення Критеріїв, за якими здійснюється визначення підприємства, установи та організації, які мають важливе значення для галузі охорони здоров’я»
 48. № 494  від 15.03.2023 року «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства охорони здоров’я України щодо призначення та відпуску лікарських засобів і медичних виробів за рецептом» (зміни до Н МОЗ 360)
 49. № 816 від 02.05.2023 року «Про декларування зміни оптово-відпускних цін на лікарські засоби станом на 26 квітня 2023 року»