ПОСТАНОВИ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ

 1. № 770 від 06.05.2000 р. “Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів” зі змінами; (наркотики)
 2. № 1203 від 10.10.2007 р. “Про затвердження гранично допустимої кількості наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що містяться в препаратах”
 3. № 366 від 17.04.2008 р. “Про затвердження порядку перевезення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів на території України та оформлення необхідних документів”
 4. № 589 від 03.06.2009 р. “Про затвердження Порядку провадження діяльності пов’язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, та контролю за їх обігом”
 5. № 589 від 03.06.2009 р. “Про затвердження Порядку провадження діяльності пов’язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, та контролю за їх обігом”
 6. № 469 від 13.04.2011 р. “Деякі питання видачі дозволу на використання об’єктів і приміщень, призначених для провадження діяльності, пов’язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів”
 7. № 333 від 13.05.2013 р. “Про затвердження Порядку придбання, перевезення, зберігання, відпуску, використання та знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у закладах охорони здоров’я ”
 8. № 282 від 06.04.2016 “ Деякі питання ліцензування господарської діяльності з культивування рослин, включених до таблиці І переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого Кабінетом Міністрів України, розроблення, виробництва, виготовлення, зберігання, перевезення, придбання, реалізації (відпуску), ввезення на територію України, вивезення з території України, використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, включених до зазначеного переліку ”
 9. № 128 від 24.02.2016 р. “Про затвердження переліку лікарських засобів, які мають у своєму складі наркотичні засоби, психотропні речовини, прекурсори інші сильнодіючі речовини, щодо яких може встановлюватись особливий режим у сфері виробництва та реалізації під час запровадження та здійснення заходів правового режиму воєнного стану”
 10. № 929 від 30.11.2016 р. “Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгрідієнтів)”
 11. № 1303 від 17.08.1998 р. “Про впорядкування безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань”
 12. № 1301 від 03.12.2009 р. «Про затвердження Порядку забезпечення осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, інших окремих категорій населення медичними виробами та іншими засобами»
 13. № 1280 від 31.10.2007   « Про затвердження Порядку відбору зразків продукції для визначення її якісних показників та форми акта відбору зразків продукції»
 14. № 955 від 17.10.2008 р. «Про заходи стабілізації цін на лікарські засоби» зі змінами
 15. № 333 від 25.03.2009 р. “Деякі питання державного регулювання цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення” (Національний перелік)
 16. № 180 від 16.03.2017 р. “Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність деяких постанов Кабінету Міністрів України” (Національний перелік);
 17. № 260 від 03.02.2010 р. «Деякі питання державного контролю якості лікарських засобів».
 18. № 239 від 23.03.2016 р. «Деякі питання відшкодування вартості препаратів інсуліну»
 19. № 862 від 09.11.2017 р. “Про державне регулювання цін на лікарські засоби”
 20. № 240 від 02.07.2014 року “Питання декларування зміни оптово-відпускних цін на лікарські засоби”.
 21. №419 від 30.05.2018р. “Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України”(печатки суб”єкта господарювання)
 22. № 1022 від 05.12.2018 року «Про затвердження Державної стратегії реалізації державної політики забезпечення населення лікарськими засобами на період до 2025 року»
 23. № 426 від 03.04.2019 року “Про референтне ціноутворення на деякі лікарські засоби, що закуповуються за бюджетні кошти”
 24. № 465  від 05.06.2019  «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів) та у сфері контролю якості лікарських засобів і визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною службою з лікарських засобів та контролю за наркотиками» 
 25. № 135 від 27.02.2019 р.  «Деякі питання реімбурсації лікарських засобів»
 26. № 136 від 27.02.2019 р.  «Деякі питання щодо договорів про реімбурсацію»
 27. № 411 від 25.04.2018 р. «Деякі питання електронної системи охорони здоров’я» 
 28. № 753 від 02.10.2013 р. «Про затвердження Технічного регламенту щодо медичних виробів»
 29. № 754 від 02.10.2013 р.«Про затвердження Технічного регламенту щодо медичних виробів для діагностики in vitro»
 30. № 755 від 02.10.2013 р. «Про затвердження Технічного регламенту щодо активних медичних виробів, які імплантують»  
 31. № 1069 від 28.12.2016 р. «Про затвердження переліку видів продукції, щодо яких органи державного ринкового нагляду здійснюють державний ринковий нагляд»
 32. № 65 від 20.01.2021 р. «Про затвердження Технічного регламенту на косметичну продукцію»  
 33. № 725 від 14.07.2021 р. «Про затвердження Положення про систему безперервного професійного розвитку медичних та фармацевтичних працівників»
 34. № 759 від 21.07.21 р. «Про внесення змін до Порядку здійснення державного контролю якості лікарських засобів, що ввозяться в Україну»
 35. №854 від 28.07.2021 р. «Деякі питання реімбурсації лікарських засобів за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення»
 36. №939 від  08.09.2021  р. «Про внесення змін до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з культивування рослин, включених до таблиці I переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого Кабінетом Міністрів України, розроблення, виробництва, виготовлення, зберігання, перевезення, придбання, реалізації (відпуску), ввезення на територію України, вивезення з території України, використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, включених до зазначеного переліку».
 37. № 953 від 13.09.2021 р.  «Про внесення змін до типової форми договору про реімбурсацію»
 38. № 1002 від 22.09.2021 р. Про внесення змін до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів) та затвердження Типової форми договору про здійснення доставки лікарських засобів кінцевому споживачу”
 39. № 1314 від 13.12.2021 р. «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 27 лютого 2019 р. № 136 і від 28 липня 2021 р. № 854» (Реімбурсація)
 40. № 1431 від 29.12.2021 р. «Про внесення змін до Національного переліку основних лікарських засобів»
 41. № 5 від 12.01.2022 р.  «Про внесення змін до Порядку ввезення, постачання і цільового використання лікарських засобів, медичних виробів та допоміжних засобів до них, що звільняються від оподаткування податком на додану вартість»
 42. № 169 від 28.02. 2022 р. “Деякі питання здійснення оборонних та публічних закупівель товарів, робіт і послуг в умовах воєнного стану”
 43. № 187 від 03.03.2022 року « Про забезпечення захисту національних інтересів за майбутніми позовами держави Україна у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації»

 44. № 255 від 11.03.2022 року «Про внесення змін до переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів»  
 45. № 260 від 12.03.2022 року  «Про внесення зміни до Порядку реімбурсації лікарських засобів»
 46. № 314 від 18.03.2022 року «Деякі питання забезпечення провадження господарської діяльності в умовах воєнного стану»

 47. № 325 від 20.03.2022 року « Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо забезпечення реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення»  
 48. №  452 від 15.04.2022 року «Про внесення зміни до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з культивування рослин, включених до таблиці I переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого Кабінетом Міністрів України, розроблення, виробництва, виготовлення, зберігання, перевезення, придбання, реалізації (відпуску), ввезення на територію України, вивезення з території України, використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, включених до зазначеного переліку»
 49. №  471 від 15.04.2022 року «Деякі питання екстреної державної реєстрації лікарських засобів, медичних імунобіологічних препаратів, препаратів крові, що виробляються або постачаються в Україну протягом періоду дії воєнного стану, під зобов’язання»
 50. № 527 від 03.05.2022 року «Про внесення зміни до Порядку видачі дозволів на право ввезення на територію України, вивезення з території України або транзиту через територію України наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів»
 51. № 535 від 03.05.2022 року «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 18 березня 2022 р. № 314»  
 52. № 542 від 07.05.2022 року «Деякі питання провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів) у період дії воєнного стану»
 53. № 577 від 10.05.2022 року  «Про затвердження переліку медичних психіатричних протипоказань щодо виконання окремих видів діяльності (робіт, професій, служби), що можуть становити безпосередню небезпеку для особи або оточуючих»
 54. № 583 від 10.05.2022 року  «Деякі питання закупівлі лікарських засобів, медичних виробів та допоміжних засобів до них на період воєнного стану»
 55. П КМУ № 729 від 28.06.2022 року «Про внесення змін до пункту 5 Порядку реімбурсації лікарських засобів»

 56. № 767 від 07.07.2022 року «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України з питань оплати та умов праці окремих категорій працівників галузі охорони здоров’я»
 57. № 780  від 12.07.2022 року «Про внесення зміни до Порядку реімбурсації лікарських засобів»
 58. № 809  від 19.07.22 року  «Про внесення зміни до пункту 311 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів)

 59. № 1055 від 27.09.2022 р. “Про внесення змін до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів)”
 60. № 1117 від 04.10.2022 р. «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо референтного ціноутворення на деякі лікарські засоби, що закуповуються за бюджетні кошти»
 61. № 1223 від 01.11.2022 р. “Про внесення змін до пункту 162 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів)”
 62. № 1464 від 27.12.2022 р. «Деякі питання реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення у 2023 році»
 63. № 1440  від  30.12.2022 р.  « Про реалізацію експериментального проекту з впровадження та функціонування електронної системи управління запасами лікарських засобів та медичних виробів “e-Stock”»