ПОЛІТИКА У СФЕРІ ЯКОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Тернопільське обласне виробничо-торгове аптечне об’єднання, є закладом охорони здоров’я та належить до об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ та міст Тернопільської області.  Змістом  своєї  роботи   вважає своєчасне надання  якісних  фармацевтичних  послуг.

Метою діяльності Тернопільського обласного виробничо-торгового  аптечного об’єднання є забезпечення населення, лікувально-профілактичних установ, інших закладів, підприємств, установ та організацій медико – фармацевтичною продукцією, якісними, ефективними, безпечними та доступними лікарськими засобами, предметами  догляду за хворими, засобами санітарії та гігієни, лікарськими  травами, через мережу комунальних аптек Тернопільської області та м. Тернополя, надання різноманітних послуг і здійснення  інших видів виробничої, комерційної, інвестиційної, наукової діяльності, а також реалізація на підставі отриманого прибутку соціально-економічних інтересів трудового колективу об’єднання.

 Головне кредо нашої діяльності –   

« ЯКІСНА ФАРМАЦЕВТИЧНА ПОСЛУГА ТА СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ»

Більш, як за 20 років своєї діяльності, підприємство набуло великий досвід, зарекомендувало себе як надійний партнер та надавач послуги. Завдяки нашому досвіду роботи, налагодженій  співпраці з медичними університетами та  практичними лікарями нашої області, постійному підвищенню кваліфікації працівників, ми завжди в курсі останніх наукових розробок, реформ та інновацій, тому можемо завжди якісно обслуговувати наших клієнтів.

Лідерство керівництва підприємства полягає в забезпеченні єдності мети і змісту  діяльності підприємства, створення умов для повного і постійного залучення всіх співробітників в процес контролю та підвищення якості робіт всього персоналу.

Система менеджменту якості ґрунтується на вимогах ISO 9001: 2015 та на ризик-орієнтованому мисленні, чіткому розумінні контексту діяльності Підприємства, потреб та очікувань зацікавлених сторін і таких принципах:

  • рівень якості надання послуг визначає Споживач;
  • участь у формуванні якості послуг беруть усі Співробітники з чітким розмежуванням повноважень і відповідальності у сфері якості;
  • управління діяльністю та ресурсами здійснюється на основі ризик-орієнтованого процесного підходу;
  • будь-який вид діяльності може і повинен бути вдосконалений та поліпшуватись на користь клієнтів, контрагентів та суспільства в цілому;
  • рішення приймаються тільки на основі аналізу фактів;
  • створення комфортних умов праці та системи мотивації для результативної та якісної роботи персоналу;
  • постійне підвищення кваліфікації та компетентності персоналу, атестація кожного спеціаліста;
  • відносини з постачальниками будуються на взаємовигідній основі та стандартах щодо якості надання послуг;
  • дотримуються професійні стандарти функціонування підприємства;
  • по мірі необхідності проводиться аналіз та перегляд положень системи управління якості для визначення її придатності та результативності, розроблення та впровадження коригувальних дій.

 Ця Політика направлена на об’єднання зусиль працівників ОВТ аптечного об’єднання для виконання завдань по досягненню високої якості надання фармацевтичної послуги,  визначає зміст нашої діяльності і доводиться до відома всіх Співробітників, Споживачів, Постачальників та Партнерів.