Навчально-інформативні заходи для працівників Тернопільського ОВТ аптечного об’єднання

Для забезпечення якісної та ефективної роботи підприємства, відповідно до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності у сфері оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, у Тернопільському ОВТ аптечному об’єднанні передбачено періодичне навчання персоналу, згідно затвердженого керівником навчального плану,  практична ефективність якого періодично оцінюється методом самоінспекції.

Керівний персонал підприємства є відповідальним за наявність ефективної системи якості і необхідних ресурсів для неї, а також за те, що обов’язки і повноваження визначені, доведені до відома і впроваджені на рівні всієї організації.

В аптечному об’єднанні затверджено належні процедури гігієни персоналу, які включають вимоги щодо здоров’я, гігієни, одягу та здійснення контролю за їх виконанням; розроблено та затверджено інструкцію, відповідно до якої забезпечується інформування про стан здоров’я співробітників, який може вплинути на якість продукції; письмові стандартні робочі методики (стандартні операційні процедури), які описують такі роботи, що можуть вплинути на якість лікарських засобів або якість дистриб’юторської діяльності а саме:

  • отримання лікарських засобів (ЛЗ) і вхідний контроль;
  • належні умови зберігання ЛЗ та реєстрація умов зберігання;
  • комплектація та відпуск/відвантаження ЛЗ;
  • транспортування ЛЗ, включаючи письмові методики стосовно експлуатації та технічного обслуговування транспортних засобів, що використовуються в процесі дистрибуції,
  • очищення і обслуговування приміщень;
  • вимоги до стану здоров’я персоналу, гігієнічних процедур і технологічного одягу;
  • ведення і зберігання документації;
  • повернення лікарських засобів, плани відкликання;

    Зазначені методики підписуються і датуються уповноваженою особою аптечного складу та затверджуються генеральним директором Тернопільського ОВТ аптечного об’єднання. Всі стандартні операційні процедури регулярно переглядаються та актуалізуються відповідно до змін законодавства. Передбачено запобігання випадковому використанню замінених версій після перегляду документа.

    Відповідно до затвердженого плану,  17.01.2019р., було розпочато цикл навчань за участю працівників апарату управління, матеріально – відповідальних осіб аптечного складу (включаючи технічний і обслуговуючий персонал, а також співробітників, які здійснюють прибирання).

      Обговоренню підлягала розроблена та затверджена СОП “Санітарно-протиепідемічний режим аптечного складу Тернопільського ОВТ аптечного об’єднання”. Максимальна увага була приділена питанням, що стосуються правил поведінки у виробничих приміщеннях,  доступу до них персоналу та відвідувачів, загальним вимогам  до прибирання, вимогам  до особистої гігієни персоналу аптечного складу.

 Обговоренням теми належного зберігання лікарських засобів було продовжено навчання 24.01.2019р. СОП  “Порядок зберігання на аптечному складі Тернопільськогообласного виробничо-торгового аптечного об’єднання різних груп лікарських засобів та виробів медичного призначення”.