«Реімбурсація 2.0. Доступні ліки»: збільшено кількість лікарських засобів, які підлягають реімбурсації за новим Реєстром

  • Міністерством охорони здоров’я України наказом від 11.08.2020 № 1851 затверджено нову редакцію Реєстру лікарських засобів, які підлягають реімбурсації, станом на 07 серпня 2020 року, що додається.
  • Одночасно, втратив чинність наказ Міністерства охорони здоров’я України від 06.2020р. № 1284 «Про затвердження Реєстру лікарських засобів, які підлягають реімбурсації, станом на 28 травня 2020 року».
  • Новий Реєстр доступних ліків містить 264 лікарських засоби, різних виробників та цінових категорій, вартість 85 з них держава відшкодовує повністю. Серед них: 200 лікують  серцево – судинні  захворювання;  48 — діабет ІІ типу; 15 — бронхіальну астму; 1 — ревматичні хвороби.
  • Окремо зазначаємо, що відповідно до норм Постанови кабінету міністрів України від 17.03.2017р. №152 «Про забезпечення доступності лікарських засобів», аптекам та аптечним пунктам дозволяється протягом 30 календарних днів з дати затвердження МОЗ України оновленого Реєстру завершити реалізацію закуплених до зазначеної дати лікарських засобів, які підлягають реімбурсації, відповідно до цін та у порядку, що діяли до дати затвердження МОЗ України оновленого Реєстру.

 

  За матеріалами НСЗУ

                                                                              nszu.gov.ua › dostupni-liky