МІЖНАРОДНА ФАРМАЦЕВТИЧНА ФЕДЕРАЦІЯ (FIP) ПІДПИСАЛА ГЛОБАЛЬНЕ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ ЩОДО ПІДТРИМКИ ФАРМАЦЕВТАМИ ПЕРВИННОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ.

Три роки тому, 25 жовтня 2018 року, на Всесвітній конференції з первинної медичної допомоги, проведеній під егідою ВООЗ та UNICEF, країнами-учасниками ВООЗ одноголосно було ухвалено Декларацію Астани, яка стала новим глобальним зобов’язанням з надання первинної медичної допомоги кожній людині.
Ключовими пунктами Декларації стали:
• Втілювати сміливі політичні рішення заради здоров’я в усіх секторах;
• Створити сталу систему первинної медичної допомоги;
• Надихнути людей і громади для збереження здоров’я;
• Вирівняти підтримку зацікавлених сторін відповідно до національних політик, стратегій та планів.
У розвинених країнах фармацевти охоче долучаються і виконують окремі функції, традиційні для первинної медичної допомоги. А офіційною позицією Американської спілки фармацевтів є те, що поняття первинної медичної допомоги слід трактувати широко, включаючи фармацевтичну допомогу як її частину 
В будь-якому випадку, сімейний лікар є найближчим партнером фармацевта у команді з охорони здоров’я, і ефективна взаємодія обох професій є одним з ключових факторів успіху фармакотерапії пацієнтів та збереження здоров’я населення.
І саме 25 жовтня 2021 року, до третьої річниці Декларації Астани з первинної медичної допомоги, Міжнародна Фармацевтична Федерація (FIP) підписала Глобальне зобов’язання щодо підтримки фармацевтами первинної медичної допомоги.

Глобальне зобов’язання FIP 
щодо підтримки первинної медичної допомоги