ЗАХОДИ СПРЯМОВАНІ НА ЗМЕНШЕННЯ НЕРАЦІОНАЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ АНТИБАКТЕРІАЛЬНИХ ПРЕПАРАТІВ В УКРАЇНІ

Наказом МОЗ України від 20.05.2022 року    № 823, затверджено  Стандарт медичної допомоги «Раціональне застосування антибактеріальних і антифунгальних препаратів з лікувальною та профілактичною метою» , в якому визначено загальні вимоги до призначення, коригування і припинення антибактеріальної терапії.

Стандарт призначений для керівників закладів охорони здоров’я, які надають первинну (амбулаторну), вторинну (спеціалізовану) стаціонарну та третинну (високоспеціалізовану) стаціонарну медичну допомогу), їхніх заступників, фармацевтів клінічних, фармацевтів та лікарів різних спеціальностей (в тому числі лікарів загальної практики – сімейних лікарів та лікарів первинної спеціалізованої медичної допомоги, які провадять господарську діяльність з медичної практики як фізичні особи – підприємці), які залучені до призначення антибактеріальних і антифунгальних препаратів.

Стандартом чітко обумовлено раціональні  принципи призначення антибіотикотерапії.

 

Так, наприклад, відповідно до Стандарту, призначення антибіотиків на вимогу/прохання пацієнтів, їхніх родичів або законних опікунів, за умови відсутності ознак захворювання бактеріальної етіології, заборонено.

 

У Закладах охорони здоров’я (далі – ЗОЗ) кожне призначення антибіотикотерапії має бути письмово обґрунтовано у формі первинної облікової документації.

Призначення антибіотикотерапії здійснюється індивідуалізовано із врахуванням особливостей фармакокінетики лікарського засобу для кожного  пацієнта окремо. Спосіб призначення антибіотикотерапії має сприяти досягненню ефективних концентрацій антибактеріального препарату у тканинах ділянки осередка інфекції.

Шляхами введення антибактеріальних препаратів визначено: пероральний, внутрішньовенний, внутрішньокістковий та в деяких випадках – інгаляційний.  Такі шляхи введення, як інтраартеріальний, ендолімфатичний, внутрішньочеревний, внутрішньом’язовий та безпосередньо в рану, не мають доведених переваг, тому їхнє застосування заборонено.

Внутрішньом’язовий шлях введення антибактеріальних препаратів може використовуватись лише у таких випадках, коли є технічна неможливість встановлення надійного внутрішньовенного чи внутрішньокісткового доступу за необхідності надання пацієнтові невідкладної медичної допомоги;  або інструкція для медичного застосування лікарського засобу передбачає виключно внутрішньом’язовий шлях введення антибактеріального препарату (внутрішньовенний шлях введення заборонено).

 

У ЗОЗ, що надають первинну медичну допомогу, призначення ін’єкційних лікарських форм антибактеріальних препаратів, включно з внутрішньом’язовим введенням, заборонено.

 

Також, звертаємо увагу, що готуються зміни до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 28.02.2020 року № 587 «Деякі питання ведення Реєстру медичних записів, записів про направлення та рецептів в електронній системі охорони здоров’я», (на сайті МОЗ оприлюднено проект наказу   https://moz.gov.ua/article/public-discussions/proekt-nakazu-moz-ukraini-pro-vnesennja-zmin-do-nakazu-ministerstva-ohoroni-zdorovja-ukraini-vid-28-ljutogo-2020-roku–587) відповідно до яких,  всі ЗОЗ (незалежно від форми власності та підпорядкування) та ФОП, які отримали ліцензію на медичну практику, із 01.08.2022 року зобов’язані обов’язково  вносити в ЕСОЗ  рецепти виписані на рецептурні ліки, які відносяться до антибактеріальних лікарських засобів для системного застосування та класифікуються за кодом АТХ – J01  та підлягають відпуску за кошти пацієнта або інших джерел, не заборонених законом, крім бюджетних коштів, а для аптечних закладів – обов’язковим стане реєстрація відпуску антибіотиків шляхом внесення до Реєстру медичного запису про погашення рецепту.

Нагадаємо, що ще з 01 квітня  2022 року антибіотики, які зареєстровані в Україні, мали відпускати із  аптеках лише за наявності у пацієнта електронного рецепта, що мало на меті вирішити проблему неконтрольованого та нецільового використання препаратів. Але, у зв’язку із військовою агресією росії та введенням в Україні   воєнного стану, дане нововведення було відтерміновано.