ЗМІНЕНО ПОРЯДОК ВІДПУСКУ ПРЕПАРАТІВ ІНСУЛІНУ ІЗ АПТЕЧНИХ ЗАКЛАДІВ

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 12.07.2022 року № 780 « Про внесення зміни до Порядку реімбурсації лікарських засобів» https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-vnesennia-zminy-do-poriadku-reimbursatsii-likarskykh-s780-120722,  починаючи з 15 липня 2022 року, препарати інсуліну відпускатимуться за правилами, які діяли до введення воєнного стану в Україні, – пацієнтам, віднесеним до категорій 3-6 і 8-10 згідно з додатком 1 до Порядку реімбурсації лікарських засобів, відпуск суб’єктами господарювання препаратів інсуліну здійснюється з доплатою за відповідну первинну упаковку, яка зазначена у  Реєстрі лікарських засобів, які підлягають реімбурсації за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення