ПОРЯДОК ЗАПОВНЕННЯ ПАПЕРОВИХ РЕЦЕПТУРНИХ БЛАНКІВ

Оскільки правильно виписаний рецепт є запорукою якісного обслуговування пацієнта у аптечному закладі, пропонуємо  звернути увагу  лікарів та фармацевтичних працівників на наступне.

Наказом МОЗ України №494 від 15.03.2023 року, що вступив у дію з 01.04.2023 року,  було внесено зміни до Правил виписування рецептів на лікарські засоби і медичні вироби (далі – Правила), затверджених наказом МОЗ України від 19.07.2005 № 360 «Про затвердження Правил виписування рецептів на лікарські засоби і медичні вироби, Порядку відпуску лікарських засобів і медичних виробів з аптек та їх структурних підрозділів, Інструкції про порядок зберігання, обліку та знищення рецептурних бланків», (далі – наказ №360), яким зокрема затверджено нову форму рецептурних бланків №3 (далі – Ф-3) та рецептурних бланків №1 (далі – Ф-1).

Нові форми рецептурних бланків не містять графи «Номер карти амбулаторного чи стаціонарного хворого», а спеціальна форма рецептурного бланку Ф-3 – графи «Місце для позначки». Як наслідок, лікарю при виписуванні наркотичних засобів не потрібно ставити позначку «ХРОНІЧНО ХВОРОМУ» та додатково завіряти її підписом та печаткою. Натомість обов’язковим стало вказувати курс/строк лікування для наркотичних (психотропних) лікарських засобів

Основні відмінності двох форм рецептурних бланків, враховуючи нову редакцію, наводимо у порівняльній таблиці.

Відповідно до п. 5 наказу МОЗ України №360, у разі виписування рецептів у паперовій формі  застосування  рецептурних  бланків № 1 (ф-1) та № 3 (ф-3) форми, яких наведено в додатках 1, 2 до Правил виписування (у редакції наказу Міністерства охорони здоров’я України від 04 жовтня 2018 року № 1819), та які використовувались до 01 квітня 2023 року, дозволяється до їх повного використання з урахуванням таких вимог:

 • у графі «Прізвище, ініціали та вік хворого» зазначаються прізвище, ініціали та вік пацієнта, якому виписується рецепт;
 • у графі «Номер карти амбулаторного чи стаціонарного хворого» ставиться прочерк;
 • для спеціальних рецептурних бланків форми № 3 (ф-3)у графі «Місце для позначки» ставиться прочерк.

Тобто придбані до набрання чинності цим наказом, рецептурні бланки дійсні до повного їх використання.

ВАЖЛИВО!!!

 • Рецепти заповнюються чітко і розбірливо від руки кульковою ручкою, а не комп’ютерним набором, з обов’язковим заповненням інформації, передбаченої відповідною формою рецептурного бланка.
 • Виправлення в паперовому рецепті не дозволяються.
 • В частині звернення медичного працівника до фармацевтичного працівника у паперовому рецепті зазначаються:
 • латинською/англійською чи українською мовою одне найменування наркотичного (психотропного) лікарського засобу ( далі – ЛЗ) за міжнародною непатентованою назвою (далі – МНН);
 • латинською/англійською чи українською мовою не більше трьох найменувань ЛЗ за МНН.

 !!! одне найменування ЛЗ чи медичного виробу зазначається, у разі: –  пільгового відпуску;

                                                                                                                             –  програми Реімбурсації.

 !!! торговельна назва зазначається, якщо ЛЗ не має МНН, належить до ЛЗ біологічного походження або подібних біологічних ЛЗ (біосимілярів).

 • спосіб застосування ЛЗ із зазначенням дози, частоти, часу, умов прийому та курсу/строку лікування для наркотичних (психотропних) лікарських засобів.

Забороняється виписувати в одному рецепті ЛЗ у більшій кількості, ніж встановлено в нормах відпуску, крім випадків:

 • Для хворих, які отримують лікування в амбулаторних умовах, у тому числі в умовах створеного стаціонару вдома – в обсягах, що не перевищують десятиденної потреби;
 • Під час надання паліативної та хоспісної допомоги – що не перевищують п’ятнадцятиденної потреби.

Наводимо зразок заповнення бланків нового та старого зразка згідно з чинними Правилами виписування рецептів на лікарські засоби і медичні вироби.