Правильно виписаний рецепт є запорукою якісного обслуговування пацієнта.

     Основним регламентуючим документом в Україні щодо правил виписування рецептів, відпуску ліків з аптек, а також обліку, зберігання і знищення рецептурних бланків – є Наказ МОЗ України від 19.07.2005  № 360 “Про затвердження Правил виписування рецептів на лікарські засоби і вироби медичного призначення, Порядку відпуску лікарських засобів і виробів медичного призначення з аптек та їх структурних підрозділів, Інструкції про порядок зберігання, обліку та знищення рецептурних бланків” зі змінами та доповненнями. (Далі – Наказ 360).

     З ухваленням наказу від 04.10.2018 року № 1819 «Про внесення змін до Наказу Міністерства охорони здоров’я України від 19 липня 2005 року № 360» , який набув чинності 26 грудня 2018 р., з’явилася низка проблем стосовно правильності виписування та належних реквізитів рецепта, які впливають на якість обслуговування споживачів.

Професійна етика фармацевтичного працівника, що ґрунтується на принципах законності, компетентності та партнерства з лікарем,  вимагає  уніфікації роботи щодо порядку та особливостей виписування рецептів. Саме для цього, зазначаємо до Вашої уваги актуальну інформацію.

Рецепт — це важливий  медичний  і  юридичний обліковий документ, що виписується медичними працівниками, які мають право виписувати Рецепти і є відповідальними за призначення хворому ліків та додержання Правил виписування Рецептів згідно із законодавством та на підставі якого провізор відпускає з аптеки більшість ЛЗ і відповідає за схоронність тих рецептів, які обліковуються.

Форми рецептурних бланків

 • Рецептурний бланк форми № 1 (ф-1)

  Форма затверджена додатком № 1 до Правил виписування ЛЗ і ВМП

  дійсний  – протягом 1 місяця з дня виписування

 • Рецептурний бланк форми № 3 (ф-3)

Форма затверджена додатком № 2 до Правил виписування ЛЗ і ВМП

 дійсний  – протягом 10 днів з дня виписування 

Заповнення належної інформації, яку вимагає рецептурний бланк

 • Найменування форми (ФОРМА рецептурного бланка № 1 (ф-1) для виписування лікарських засобів і виробів медичного призначення,

що відпускаються за повну вартість, безоплатно або з доплатою).

 • В медичному закладі, лікар якого виписав Рецепт, залишається частина бланка форми № 1 вище лінії відрізу.
 • Інформація про заклад охорони здоров’я (назва, адреса, код ЄДРПОУ, реквізити ліцензії, або рішення органу ліцензування).
 • Номер рецепта – друкарським способом.
 • Категорію відпуску.
 • Спосіб оплати («За повну вартість», «безоплатно» ,«з доплатою»).
 • Дата виписування (число, місяць, рік).
 • «Джерело фінансування» – назва та код бюджетної програми.
 • Відомості про пацієнта (прізвище, ініціали та вік хворого, номер його карти амбулаторного чи стаціонарного хворого).
 • Прізвище та ініціали лікаря, який виписує рецепт.
 • «Додаткова інформація» зазначається номер страхового поліса (за наявності), а для Рецептів на лікарські засоби, вироби медичного призначення, які відпускаються з доплатою чи безоплатно, зазначається інформація, необхідна для виконання державних, регіональних або місцевих програм, в тому числі уточнююча інформація щодо графи «Джерело фінансування».
 • Назви лікарських засобів зазначаються латинською, або англійською, або українською мовою за МНН. Торговельна назва зазначається, якщо лікарський засіб не має МНН, належить до лікарських засобів біологічного походження або подібних біологічних лікарських засобів (біосимілярів).
 • Державною мовою або мовою міжнаціонального спілкування пишеться спосіб застосування ліків із зазначенням дози, частоти, часу та умов прийому.
 • Підпис і особиста печатка лікаря.
 • Державною мовою позначки «Хронічно хворому», «За спеціальним призначенням» додатково засвідчуються підписом та печаткою лікаря (на паперових рецептурних бланках).

ЗРАЗОК

Помилки, яких припускаються при виписуванні рецептів

 • не зазначається міжнародна непатентована назва лікарського засобу;
 • не вказується вік хворого, а його дата народження;
 • не вказується рішення органу ліцензування про видачу ліцензії;
 • форма рецептурного бланка (ф-1) передбачає запис «Номер карти амбулаторного чи стаціонарного хворого», коли єдиної нумерації амбулаторних карт у закладів немає – так і потрібно зазначати;
 • в частині звернення лікаря до фармацевтичного працівника у Рецепті державною мовою або мовою міжнаціонального спілкування не зазначено спосіб застосування ліків із зазначенням дози, частоти, часу та умов прийому, що дає змогу провізору перевірити гранично допустиму кількість відпуску ЛЗ на один рецепт – такий рецепт не є дійсним!
 • номер рецепта нового рецептурного бланку форми №1 вписується медичними працівниками, а не зазначений друкарським способом – такий рецепт не є дійсним!
 • Наказом № 1819 затверджена нова форма рецепта ф-3, й вона не передбачає печатки та штампу закладу охорони здоров’я, а тільки підпис і печатку лікаря;

 

Пунктом 5 наказу № 1819 передбачено, що «Рецептурні бланки форми № 1 (ф-1) та спеціальні рецептурні бланки форми № 3 (ф-3) для виписування наркотичних та психотропних лікарських засобів, виготовлені та/або придбані до набрання чинності цим наказом, дійсні до повного їх використання». Хочемо зазначити, що наказ набрав чинності більше року тому, а рецептурні бланки старого зразка далі в обігу!

Для того, щоб уникнути масового виконання провізорами пункту 6 Порядку
відпуску лікарських засобів і виробів медичного призначення з аптек та їх структурних підрозділів, який передбачає, що Рецепт, який виписано з порушенням вимог Правил виписування рецептів на лікарські засоби і вироби медичного призначення, затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 19 липня 2005 року № 360, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 20 липня 2005 року за № 782/11062, та/або який містить несумісні лікарські засоби та/або помилки у дозі лікарського засобу, вважається недійсним і повертається хворому, просимо максимально звернути увагу та уніфікувати роботу щодо порядку та особливостей виписування рецептів.