ЗАПРОВАДЖЕНО НОВИЙ СТАНДАРТ ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ДОПОМОГИ «Коронавірусна хвороба «(COVID-19)»

 Наказом МОЗ України від 24.04.2020 № 961 “Про внесення змін до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 28 березня 2020 року № 722” затверджено Стандарт фармацевтичної допомоги «Коронавірусна хвороба «(COVID-19)».

Цей Стандарт розповсюджується на всіх юридичних осіб незалежно від їх організаційно-правової форми та форми власності, фізичних осіб – підприємців, які провадять господарську діяльність з роздрібної торгівлі лікарськими засобами та які отримали ліцензію на провадження господарської діяльності з роздрібної торгівлі лікарськими засобами.

Попередній Стандарт фармацевтичної допомоги COVID-19, який був затверджений наказом МОЗ України від 13.03.2020 № 663, втратив чинність відповідно до п.4 наказу МОЗ України від 28.03.2020 № 722 “Організація надання медичної допомоги хворим на коронавірусну хворобу (COVID-19)”.