ЗАТВЕРДЖЕНА ЗМІНА 10 ДО НАЦІОНАЛЬНОГО КЛАСИФІКАТОРА ПРОФЕСІЙ

      Міністерство освіти і науки інформує, що наказом Міністерства економіки України від 25 жовтня 2021 р. № 810-21 затверджено зміни до Національного класифікатора професій ДК 003:2010.

      Прийнятий нормативний акт  змінює 23 назви класифікаційних угрупувань, 60 назв професійта  враховує системні зміни у сфері освіти, спричинені прийняттям низки законів України, зокрема «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про фахову передвищу освіту», «Про повну загальну середню освіту», а також розвитком і потребами освітнього ринку праці.

       Зазначається, що основними новаціями є включення освітньої кваліфікації за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти до розділу «Професіонали» та остаточне прирівняння на ринку праці освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста і молодшого бакалавра.

     Даним документом провізорів, провізорів клінічних, провізорів-аналітиків, провізорів-косметологів, провізорів-токсикологів віднесено до фармацевтів. У зв’язку із цим у назвах цих професій термін «провізор» замінено на «фармацевт». Професію «провізор-гомео­пат» виключено з класифікації професій. Також професії лаборанта (фармація), провізора-інтерна, фармацевта віднесено до фармацевтичних асистентів. У зв’язку із цим, «провізор-інтерн» став «фармацевтом-інтерном», а «фармацевт» — «асистентом фармацевта».

Також нагадуємо, що Наказом МОЗ України від 18.10.2021 № 2242  “Про затвердження Змін до Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 78 «Охорона здоров’я»”, внесені зміни, де посаду провізора замінено на  фармацевта. Відповідно, фармацевтів віднесено до ПРОФЕСІОНАЛІВ В ГАЛУЗІ ФАРМАЦІЇ. У розділі ФАХІВЦІ зазначаються кваліфікаційні вимоги до  посади фармацевта – інтерна, асистента фармацевта.