ЗАТВЕРДЖЕНО ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМКИ У СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я НА 2023-2025 РОКИ.

Наказом  Міністерства охорони здоров’я України від 07.10.2022 р. № 1832, затверджено пріоритетні напрями розвитку сфери охорони здоров’я на 2023-2025 роки.

Що стосується фармацевтичної діяльності, то в пріоритеті залишається забезпечення доступності до основних (життєво необхідних) лікарських засобів, а також розширення Національного переліку основних лікарських засобів, зокрема новими лікарськими засобами для лікування станів і захворювань, які включені до зазначеного Національного переліку та/або необхідними для реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення на відповідний рік, його адаптація відповідно до Базового переліку основних лікарських засобів, рекомендованих Всесвітньою організацією охорони здоров’я.

Також, постановою Кабінету Міністрів України від 04.10.2022 року № 1117  «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо референтного ціноутворення на деякі лікарські засоби, що закуповуються за бюджетні кошти», запроваджено референтне ціноутворення на ліки, які закуповуються за бюджетні кошти, та ліки які включені до Національного переліку основних лікарських засобів (далі — Нацперелік) та зареєстровані в Україні, або  які пройшли процедуру оцінки медичних технологій (ОМТ), шляхом встановлення на них граничних оптово-відпускних цін.

Державне регулювання цін на зазначені лікарські засоби здійснюється шляхом встановлення на них граничних оптово-відпускних цін на основі цін на лікарські засоби, зареєстровані в Республіці Польща, Словацькій Республіці, Чеській Республіці, Латвійській Республіці, Угорщині (далі — референтні країни), отриманих від уповноважених державних органів референтних країн, а в разі відсутності цін на лікарський засіб у чотирьох з п’яти референтних країнах — на основі цін на лікарські засоби в Україні, отриманих за даними системи дослідження ринку в Україні.

 

За матеріалами МОЗу

https://moz.gov.ua/article/ministry-mandates/nakaz-moz-ukraini-vid-07102022–1832-pro-zatverdzhennja-prioritetnih-naprjamiv-rozvitku-sferi-ohoroni-zdorov%e2%80%99ja-na-2023-2025-roki